ticaret bakanlığı memur alımıticaret bakanlığı memur alımı

Ticaret Bakanlığı’na 175 memur alımı için başvuru süreci başlıyor. Peki 175 Denetmen yardımcısı alımı için gerçekleştirilecek sınavda adaylara hangi konulardan sorular yöneltilecek. Kontenjan dağılımı nasıl?

Ticaret Bakanlığı’na 175 Denetmen yardımcısı alımı için başvuru işlemleri 24 Ekim 2022 tarihinde Kariyer Kapısı üzerinden başlıyor. Söz konusu sınavda Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği , Tekstil Mühendisliği , Kimya, Biyoloji, Hukuk, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İşletme ve Maliye bölümleri için kontenjan bulunuyor. 175 denetmen yardımcısı alımına başvuru yapmak isteyen adayların mezuniyet şartlarının yanı sıra genel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

YENİ ALIMLARDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

Yazılı Sınav Ankara’da yapılacak. Ankara’da 20 Kasım’da uygulanacak sınav alan bilgisi ve genel ekonomi bilgisi alanlarından uygulanacak. Alan bilgisinin hesaplamalardaki ağırlığı yüzde 40 olurken, genel ekonomi bilgisinin hesaplamalardaki etkisi yüzde 60 olarak açıklanıyor.

Adayların kendi bölümleri ile ilgili aşağıda belirtilen konu başlıkları, yazılı Alan Bilgisi Sınavının genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

 • Gıda Mühendisliği: Gıda Kimyası, Gıda Teknolojisi, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Toksikolojisi, Gıda Ambalajları ve Teknolojisi
 • Ziraat Mühendisliği: Tarım Ekonomisi, Genel Meyvecilik, Genel Sebzecilik, Meyve ve Bağ Islahı, Sebze ve Süs Bitkileri Islahı
 • Kimya Mühendisliği: Genel Kimya, Organik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Kimya Mühendisliği Ekonomisi
 • Tekstil Mühendisliği: Tekstil Kimyası, Dokumacılık ve Örmecilik, Fiziksel Tekstil Muayeneleri, Teknik Tekstiller, Kontrol Sistemleri ve Tekstil Kalite Kontrolü
 • Kimya: Genel Kimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Termodinamik, Fizikokimya, Analitik Kimya
 • Biyoloji: Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Genetik, Bitki Sistematiği, Hayvan Sistematiği
 • Hukuk: İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku, Vergi Hukuku
 • İktisat: İktisadi Doktrinler Tarihi, Mikro İktisat, Makro İktisat, Para-Banka-Kredi, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme
 • Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Anayasa Hukuku, Yönetim Bilimleri, Yönetim Hukuku, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İdarenin Kuruluşu
 • Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih, Uluslararası Güncel Sorunlar, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikası
 • İşletme: Temel Kavramlar, İşletme Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, İşletme İktisadı ve Genel İşletme
 • Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Kamu Borçları), Maliye Teorisi, Bütçe ve Kamu Finansmanı, Vergi Hukuku, Maliye Politikası
 • Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı : Genel Ekonomi Bilgisi Sınavı yukarıdaki tabloda belirtilen tüm bölümler için ortak olacaktır. Genel İktisat Bilgisi ve Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Yaşanan Güncel Gelişmeler, Küresel Dış Ticarette Yaşanan Güncel Gelişmeler, Ticaret Bakanlığının Görev ve Yetki Alanında Bulunan Konularla İlgili Güncel Gelişmeler

Başvuru genel şartları kontenjan dağılımı ve diğer detaylar için https://kariyerbankasi.net/ticaret-bakanligi-175-memur-alimi-basvurulari-pazartesi-basliyor/ adresini ziyaret et.