araç alım satımı yeni düzenlemearaç alım satımı yeni düzenleme

Araç alım-satımı yapanları yakından ilgilendiren düzenleme TBMM Başkanlığına sunuldu.

Geçtiğimiz gün Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulan yeni torba teklifle beraber, motorlu araç alış ve satışını yapanlardan 30 milyon liraya kadar teminat alınabilecek.

Vergi tahsil güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmasının amaçlandığı kaydedilen düzenleme teklifiyle, alım-satımcıların çalışan sayısı, sermayesinin büyüklüğü , hakkında rapor bulunup bulunmadığı, iş hacmi gibi veriler dikkate alınacak.

Lüzum görülmesi halinde teminat alınmayacağı gibi teminat miktarı iki katı kadar da artırılabilecek. Teminat verme zorunluluğu getirilen mükelleflerin talep edilen teminatı vermemesi durumunda, daha önceki hesap dönemine ait brüt satışın binde 3’ü tutarında ceza kesilebilecek.

YENİ HABERLERİ KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE KATIL.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ile 76 Milletvekilinin imzasının yer aldığı , birçok düzenlemeyi beraberinde getiren torba teklifin genel gerekçesinde ise şu ifadeler görülüyor:

Teklif ile, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken neden olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getirilmesi, Fiyat İstikrarı Komitesinin kuruluş ve görevlerine ilişkin yasal çerçevenin oluşturulması, kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı hukuksal süreçlere ilişkin düzenlemeler yapılması, işletme hakkı verilmesi suretiyle özelleştirilen bazı limanlarda sözleşme sürelerinin kırk dokuz yıla kadar uzatılmasına olanak sağlanması, imar planlarının tanziminde cemevi yerleri ayrılmasına yönelik yasal altyapının oluşturulması, cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanması, belediyelerce cemevlerinin içme ve kullanma suyu gereksinimlerinin indirimli veya ücretsiz olarak karşılanabilmesi ve cemevlerinin yapım, bakım ve onarımının belediyeler ile il özel idarelerince yapılabilmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır.