419 memur alımı419 memur alımı

Ticaret Bakanlığına 419 ticaret uzman yardımcısı alımı için mezuniyet şartları, KPSS şartları ve başvuru tarihleri duyuruldu.

Bakanlığın resmi sayfası, Kariyer Kapısı ve BİK tarafından yayımlanan duyurularda, Ticaret Bakanlığına Ticaret Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarıyla toplam 419 yeni uzman yardımcısı alımı yapılacağı kaydediliyor.

YOUTUBE ÜZERİNDEN POLİS ALIMI, BEKÇİ ALIMI, MEMUR ALIMI, ÖZEL SEKTÖR İŞ HABERLERİNİ TAKİP ET.

İlgili alım için başvuru yapmak isteyen adayların en az lisans mezunu olması gerekiyor.

Yine adayların ayrılan alanlarda KPSS en az 70 puan ve üzerinde puan almış olması gerekli.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN HANGİ ÖĞRENİM DALLARI İÇİN HANGİ KPSS ŞARTI UYGULANIYOR, KAÇ KONTENJAN AYRILDI?


Sıra
No
Öğrenim DalıBirimKontenjan
Sayısı
Kpss Puan
Türü
1Mühendislik ve Teknik Bölümler (Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Yazılım Mühendisliği)Merkez60KPSS-P2 KPSS-P3
2Ziraat MühendisliğiMerkez10KPSS-P2
KPSS-P3
3İnşaat MühendisliğiMerkez7KPSS-P2
KPSS-P3
4Makine MühendisliğiMerkez7KPSS-P2
KPSS-P3
5Kimya MühendisliğiMerkez6KPSS-P2
KPSS-P3
6Gıda MühendisliğiMerkez5KPSS-P2
KPSS-P3
7İstatistikMerkez24KPSS-P12
KPSS-P13
8İktisatMerkez62KPSS-P14 KPSS-P15 KPSS-P16
KPSS-P17
9Uluslararası İlişkilerMerkez55KPSS-P34 KPSS-P35 KPSS-P36
KPSS-P37
10İşletmeMerkez50KPSS-P24 KPSS-P25 KPSS-P26
KPSS-P27
11Kamu YönetimiMerkez50KPSS-P29 KPSS-P30 KPSS-P31
KPSS-P32
12HukukMerkez50KPSS-P4
13MaliyeMerkez33KPSS-P19 KPSS-P20 KPSS-P21
KPSS-P22
TOPLAM419

TİCARET BAKANLIĞI 419 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini jpeg formatında tarayarak müracaatları sırasında Bakanlığımız internet sitesinden ulaşacakları talep formuna eklemeleri gerekmektedir.),

ç) Başvuru tarihinde geçerli ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

e) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. Sınav ücreti yazılı sınavı gerçekleştirecek üniversite tarafından tahsil edilecek olup ücretin yatırılacağı banka ve hesap numarasına ilişkin hususlar Bakanlığımız web sayfasından ve söz konusu üniversite tarafından ayrıca ilan edilecektir. (Başvuru sırasında herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir.)

419 PERSONEL ALIMI SINAV KONULARI

Yazılı sınav klasik usulde ve 2 (iki) oturum şeklinde yapılacaktır.

I. Oturum : Alan Bilgisi ve Genel Ekonomi Bilgisi

II. Oturum : Yabancı Dil Bilgisi

Yazılı sınavda sonuç puanı hesaplamada soruların ağırlıkları % 30 Alan Bilgisi, % 30 Genel Ekonomi Bilgisi ve % 40 Yabancı Dil Bilgisi şeklinde olacaktır.

BU ARADA TİCARET BAKANLIĞI 175 MEMUR ALIMI İÇİN BAŞVURULAR SÜRÜYOR