yuvam hesabıyuvam hesabı

YUVAM hesabı, yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarının Türkiye’deki bankalarda değerlendirilmesini sağlayan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi sağlayan Türk lirası hesap türü.

YENİ HABERLERİ KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

Söz konusu hesaba katılma şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgilendirme Merkez Bankası resmi sayfasından yayımlanmış vaziyette. Emlak Katılım Bankası’nın resmi sayfasından yapılan açıklamada, vade süresi ve ilave getir oranlarına göre vatandaşların yatırımlarından 24 ayda ilave %4 oranında getirinin yanı sıra kur dalgalanmalarından da zarar görmemelerinin sağlanacağı kaydediliyor.

YUVAM Katılma hesabına katılması halinde, “YUVAM Katılma Hesabı açtırmanız halinde, vade bitiminde kurun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda “Anapara + Kâr Payı + İlave Getiri” vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda ise “Anapara + Kâr Payı + İlave Getiri + Kur Farkı” ödemesi gerçekleştirilir.” denilirken ayrıca şu bilgilendirmeye yer veriliyor:

Vade Sonunda;

  • Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda banka tarafından hesap sahibine vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi (anapara + kâr) ve ilave getiri ödenecektir.

Vade Sonu Kurunun Dönüşüm Kurundan Yüksek Olması Durumunda;

  • Kâr payı tutarı > kur farkı ise banka tarafından hesap sahibine katılma hesabı bakiyesi (anapara + kâr) ile ilave getirisi ödenir.
  • Anapara + kâr payı toplam tutarının, anapara + TCMB tarafından belirlenen ilave getirinin altında kalması durumunda aradaki fark banka tarafından hesap sahibine ödenir.
  • Kâr payı tutarı < kur farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + kâr payı + (kur farkı – kâr payı) + ilave getiri tutarı ödenir.

Vadeden Önce Çekim Yapılması Durumunda;

  • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kurunun, dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacaktır. Hesabın sadece anaparası kadar ödeme yapılacaktır.
  • Çekim yapılan tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00’de Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecektir. Bu durumda hesabın anaparasında kayıp yaşanacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
https://yuvam.tcmb.gov.tr/