merkezi finans ve ihale birimimerkezi finans ve ihale birimi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne uzman personel alımı için 29 Haziran‘da başlayan başvuru işlemleri , 31 Ekim‘de sona eriyor.

Söz konusu alım için başvurular Kariyer Kapısından yapılıyor.

Merkezi Finans ve İhale birimine uzman personel alımı için gerçekleştirilecek sınav 14 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında uygulanacak.

YENİ MEMUR ALIMLARI, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARI, ÖZEL SEKTÖR İŞ HABERLERİ VE DAHA FAZLASINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE KATIL.

Giriş sınavına başvuru yapmak isteyen adayların özel şartlar ve genel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

UZMAN PERSONEL ALIMI MEZUNİYET ŞARTLARI

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ GİRİŞ SINAVI GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),

c) En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin “GİRİŞ SINAVI” başlıklı A bölümünde yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, (yurt içindeki veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denkliği Gösterir Belge (Bölüm Listesinde Adı Olmayıp Denkliği Olan Bölümler İçin)” belgesini mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

d) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ” Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)” İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir.) (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),

e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020-2021-2022yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından,

1.Grupta yer alanlar içinKPSS P-3 ve KPSS P-12 puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

2.Grupta yer alanlar içinKPSS P-3KPSS P-39 puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

3.Grupta yer alanlar için, KPSS P-3 ve KPSS P-12 puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.) 

B) SEÇME SINAVI; Kurumlarından aylıksız izinli sayılarak ya da geçici görevli olarak istihdam edilecek kamu personeline uygulanacak sınavı ifade etmekte olup bu kapsamda alımı planlanan 2 adet Uzman Personel, “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” pozisyonunda görevlendirilecektir.

Bilgi Teknolojileri Yöneticisi; (Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik, İstatistik, bölümlerinin birinden mezun olmak: 2

**Birim, yapılacak Seçme ve Giriş sınavları sonucunda yukarıda belirtilen alanlarda ve sayıda başvuru gelmediği ya da başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen sınavlar, alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. 

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ UZMAN PERSONEL ALIMLARI SEÇME SINAVI GENEL KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarından birinde (adaylık süresini tamamlamış olarak) çalışıyor olmak,

c) Kurumlarından aylıksız izinli veya geçici görevlendirilebilecek kadroyu haiz olmak,

d) Bilgi Teknolojileri Yöneticisi pozisyonu için; Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ile son 3 yıldır bilgi teknolojileri alanında çalışmış olduğunu belgelemek koşulu ile matematik ve istatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan diğer mühendislik fakültelerinden mezun olmak,

e) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS)”  İngilizce dilinden sınav son başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içerisinde en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olmak. (YÖKDİL puanı kabul edilmeyecektir.) (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr)

Adaylar, dair tüm detayları https://www.cfcu.gov.tr/tr/announcement/66068 adresinden öğrenebilir.