kosgeb personel alımıkosgeb personel alımı

KOSGEB personel alımı için başvuru işlemleri başlıyor. KOSGEB’in resmi internet sayfası ve Kariyer Kapısı üzerinden geçtiğimiz günlerde yayımlanan duyuruda KOSGEB’e bilişim personeli alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuruların Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Söz konusu alım için başvurular 24 Ekim itibariyle başlıyor.

Başvurular 22 Kasım‘a kadar sürecek.

Başvuru yapmak isteyen adayların özel ve genel şartları yerine getirmesi gerekli.

YENİ İŞ HABERLERİNİ TAKİP ETMEK VE HİÇ BİR HABERİ KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA ABONE OL.

KOSGEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.)
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
  • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.
  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
  • Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.
KOSGEB PERSONEL ALIMI

ÖZEL ŞARTLAR
a) PROJE MİMARI(3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

Genel Nitelikler:
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft Enterprise ürünlerinde (Visual Studio, C#, .Net Framework, MS SQL, Reporting servisleri vb.) en az 7 yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,
c) En az 15.000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,

Tercih Sebepleri:
d) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (Full-text search) konularında bilgi sahibi olmak,
e) Enterprise Software Architecture, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları(Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
g) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
j) Açık Kaynak Kodlu Sistemlerin entegrasyonu, uyarlanması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
k) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,
l) Kuyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
m) MicroService mimarisi hakkında bilgi sahibi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
q) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
r) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
s) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
t) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
u) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
v) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
w) Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

b) KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI(5 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
Genel Nitelikler:
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, C#, .Net Framework, MS SQL, Reporting servisleri vb.) ve bunu belgelemek,
c) En az 10.000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,
Tercih Sebepleri:
d) OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
e) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Single Page Application (SPA) JavaScript frameworklerini kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
g) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) Enterprise Software Architecture, ORM (Entity Framework, Dapper) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,
j) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
l) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
m) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
o) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
p) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
q) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
r) Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

c) KIDEMLİ VERİ TABANI UZMANI(1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
Genel Nitelikler:
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) MS SQL Server veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,
Tercih Sebepleri:
c) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) İleri seviyede TSQL bilgisine sahip olmak,
e) MS SQL “high availability” konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) MS SQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Clustering, AlwaysOn, Failover Cluster ve Replication teknolojilerde tecrübeli olmak,
s) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
t) NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
u) PostgreSQL ile ilgili veri tabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar tanımlama, yetkiler tanımlama, veri tabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo birleştirme, view ve trigger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri sorgulama gibi temel veri tabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
v) PostgreSQL veri tabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında deneyim sahibi olmak,
w) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veri tabanı şema değişikliklerini yapma konularında deneyim sahibi olmak,
x) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
y) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
z) Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

d) SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Genel Nitelikler:
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) En az 5.000 kullanıcılı sistemlerde çalışmak ve bunu belgelemek,
d) Linux sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
Tercih Sebepleri:
e) Linux sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
f) Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,
g) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin kurulumu, yapılandırması, yönetimi, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Microsoft Exchange, Microsoft System Center Yönetim Ailesi, Active Directory (Aktif Dizin) uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi ve benzeri Microsoft Windows sunucu ürünleri/servisleri hakkında kurulum, konfigürasyon, cluster(kümeleme), güncelleme ve sorun çözümleme bilgi ve tecrübelerine sahip olmak,
i) Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı, kurulum, konfigürasyon ve yönetim konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak. VMware sanallaştırma sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetim süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,
l) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
n) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
o) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
p) Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.

e) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
Genel Nitelikler:
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, C#, .Net Framework, MS SQL, Reporting servisleri vb.) ve bunu belgelemek,
c) En az 1.000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,
Tercih Sebepleri:
d) Team Foundation Server (TFS), Git gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
e) .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Frontend kütüphaneleri(örn: Bootstrap vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
g) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
h) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
i) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,
j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
k) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
l) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (JavaScript, ASP ) hakkında bilgi sahibi olmak,
m) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
n) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
o) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
p) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
q) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
r) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
s) Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak.