vakıfbank memur alımı

Vakıfbank memur alımı ve uzman yardımcısı alımı için başvuru sürecinde sona geliniyor. 10 Ekim 2022 tarihi itibariyle başlayan işlemler 24 Ekim’de sona erecek.

Vakıfbank personel alımları için başvurular Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

YENİ MEMUR ALIMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE TAKİP ET

VAKIFBANK MEMUR ALIMI VE UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Sınava başvurmak isteyen adayların, aşağıda belirtilen koşulları taşımaları gerekmektedir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
  • 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmaları,
  • 10.10.2022 tarihi öncesinde İstanbul’da ikamet edilmesi zorunludur. İkamet ili İstanbul olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,
  • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,
  • Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışmasının yasaklanmamış olması,
  • Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve ilan sonunda yer alan tabloda gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun durumda olmaları veya Şubat 2023 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belge ibraz etmek kaydıyla ilgili bölümlerin son sınıfında okuyor olmaları,
  • Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup mülakat sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları,
  • Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olması, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)
  • Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmaları (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.) Sınav başvurusu yapılırken Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi’ne girilen bilgiler arasında yanlış ya da hatalı beyanların bulunması hâlinde; adayın, sınavı kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı önemle bilinmelidir.

VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Vakıfbank personel alımı için başvurular Ankara Üniversitesi’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılıyor. Sürece dair yapılan resmi açıklamada, “https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi kullanılarak Ankara Üniversitesi’nin Aday İşlemleri sistemine giriş yapılacak ve sınav başvuru formu doldurulacaktır. Başvuru sırasında adaylara unvan tercihi için üç seçenek sunulacaktır.- Uzman Yardımcısı- Memur- Uzman Yardımcısı veya Memur Sınav başvuru formu doldurulurken adayların son 6 ayda çekilmiş, “JPEG” formatındaki vesikalık (tercihen biyometrik) fotoğraflarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğraf sınav günü adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte ve ön cepheden çekilmiş olmalıdır. Başvurular sadece Ankara Üniversitesi sistemi üzerinden yapılacak olup, şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların yapılan başvuruya ilişkin herhangi bir belge göndermesine gerek yoktur.” ifadeleri yer alıyor.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Vakıfbank’ın memur alımı için sınav ücreti 100 TL olarak belirlendi.