Vakıfbank personel alımıVakıfbank personel alımı

Vakıfbank Memur ve Uzman Yardımcısı alımları devam ediyor. Vakıfbank Memur ve Uzman yardımcısı giriş sınavları için başvurular 10 Ekim’de başladı. Resmi sitesindeki açıklamalara göre Vakıfbank İstanbul’da istihdam edilmek üzere söz konusu personel alımlarını yapacağını açıkladı.

GÜNCEL EN AZ LİSE MEZUNU, KPSS ŞARTSIZ PERSONEL VE MEMUR ALIMLARI İÇİN TIKLA VE KATIL!

Vakıfbank memur ve uzman yardımcısı için başvurular 24 Ekim’de sona eriyor. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Söz konusu alım için yazılı sınav tarihi 19 Kasım Cumartesi olarak belirtildi. Vakıfbank memur ve uzman yardımcısı alım başvuruları Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

VAKIFBANK PERSONEL ALIMLARI BAŞVURU ŞARTLARI

  • 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
  • 2. 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmaları,
  • 3. 10.10.2022 tarihi öncesinde İstanbul’da ikamet edilmesi zorunludur. İkamet ili İstanbul olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • 4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamaları,
  • 5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,
  • 6. Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışmasının yasaklanmamış olması,
  • 7. Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve ilan sonunda yer alan tabloda gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun durumda olmaları veya Şubat 2023 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belge ibraz etmek kaydıyla ilgili bölümlerin son sınıfında okuyor olmaları,
  • 8. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup mülakat sınav aşamasında başarısız sayılmamış olmaları,
  • 9. Bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olması, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.) 1
  • 10. Erkek adayların fiili askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmaları (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL