Suruç belediyesi personel alımıSuruç belediyesi personel alımı

Şanlıurfa Suruç Belediyesi KPSS en az 60 puanla zabıta memuru alımı yapılacak.

Belediyenin zabıta memuru alımı yapacağına ilişkin duyuru Resmi Gazete’nin 10 Kasım tarihli sayısında yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, “Şanlıurfa ili Suruç Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.” ifadeleri yer aldı. KPSS en az 60 puanla zabıta memuru alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lisans mezunu olması ve B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Youtube üzerinden Kariyer Bankası’na abone olarak, bu tür haberlere anında erişebilirsin. TIKLA VE ABONE OL

SURUÇ BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

• İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını

taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Başvurular 19 Aralık ile 23 Aralık tarihleri arasında Atatürk Bulvarı No:2 Suruç/ŞANLIURFA adresindeki Belediye Hizmet Binasında içinde yer alan İnsan Kaynakları Birimine yapılacak. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve diğer detaylara ilgili tarihlerde belediye resmi sayfasından erişim sağlanabilecek.