4175 PERSONEL ALIMI YEDEK SONUÇLARI4175 PERSONEL ALIMI YEDEK SONUÇLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 sözleşmeli personel alımı sözlü sınavını yedek olarak kazananlar için yerleştirme duyurusu yayımlandı.

Yayımlanan duyuruda, yedek olarak yerleştirme hakkı kazanan adayların belge tesliminin 26 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceği kaydediliyor. Yerleştirme sonucu sorgulama işlemleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sayfasından yapılıyor.

YENİ ALIM DUYURULARINI KAÇIRMAK İSTEMİYORSAN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

4175 Personel Alımı Yedek Yerleştirme Sonuçları Resmi Duyurusu

Bakanlığın açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

Bakanlığımızca yapılan (4175) Sözleşmeli Personel alımlarında boş kalan pozisyonlar için sınava katılıp yedek olarak kazanan adaylardan 07/10/2022-18/10/2022 (mesai bitimi) tarihleri arasında elektronik ortamda tercihler alınmıştır.

Adayların tercihlerine, puan üstünlüğüne göre sistem tarafından yerleştirme yapılmıştır.

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri 26/10/2022-07/11/2022 (mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da kargo/posta ile YERLEŞMİŞ OLDUKLARI AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜKLERİNE ulaştırmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonucunu öğrenmek için  TIKLAYINIZ…

1– Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması/güvenlik soruşturması yaptırılacak olup, ayrıca Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. Adaylar belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında göreve başlatılacaktır.

2– Kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı fesheden adaylardan, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarih itibariyle feshin üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar ile bu tarihte göreve devam etmekte iken aynı şekilde sözleşmesi feshedilen adayların ataması yapılmayacaktır.

Ancak Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar çerçevesinde, kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi olmadığından bu durumdaki adayın;

-Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükümlerinin kendilerine uygulanamadığını gösteren, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,

-Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, eşinin kamu personeli olduğunu gösteren, ilgili kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış belgeyi,

-Sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmuş olanların, talebine esas teşkil eden (kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarına ait) üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporunun onaylı örneğini,

-Unvan değişikliği kapsamında yerleşenlerin, görev yaptığı kurumun atamaya yetkili amiri tarafından onaylanmış, pozisyon unvanını içeren hizmet belgesini,

ibraz etmesi gerekmektedir.

3– Muvazzaf askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ekinde göndermeleri yeterli olup, askerden terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen atama belgeleri ile birlikte atanmak üzere başvuru yapmaları gerekmektedir.

4- Belirlenen süre içerisinde belge teslim etmek suretiyle atanma talebinde bulunmayan adaylar atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

5- Sınav ilanında belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

6- Adaylar belgelerini yerleştirildiği ildeki Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne şahsen ya da kargo/posta ile teslim edebilecektir.

Belge teslimi sırasında gerekli belgeler ve diğer ayrıntılara https://www.aile.gov.tr/duyurular/yedek_yerlestirme_duyurusu/ adresinden erişebilirsiniz.