KOSKİ MEMUR ALIMIKOSKİ MEMUR ALIMI

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü mühendis, veznedar ve memur alımı yapacak. İlgili alımlara başvuru yapmak isteyen adayların mezuniyet şartlarının yanı sıra KPSS ve diğer şartları da dikkatle incelemesi gerekiyor.

50 BİN YENİ PERSONEL ALIMI İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR. BAŞVURU DUYURULARI VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLA İNDİR.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Memur alımı için başvuru sürecine dair, ” Adaylar, başvuruda istenilen belgeler ile 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (KOSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56 Selçuklu / KONYA adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)” denilirken, başvurularla ilgili ayrıca “Elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüz https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir. ” denildi.

Adaylarda aranan şartlar ve kontenjan dağılımı da duyuruda yer aldı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen birsuçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

MEMUR ALIMI BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

  •  İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • 5 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.