Kayseri Üniversitesi personel alımıKayseri Üniversitesi personel alımı

Kayseri Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri sürüyor. Kayseri Üniversitesi’ne sözleşmeli büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, bulaşıkçı alımları yapılacağına dair duyuruyu geçtiğimiz gün sizlerle Kariyer Bankası olarak paylaşmıştık. Yeni iş haberlerini takip için TIKLA VE İNDİR.

İlgili duyuruda alımlara başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiğine vurgu yapılırken, başvuru işlemlerinin 1 Aralık’ta sona ereceğine vurgu yapıldı. Resmi duyuruda başvuru işlemlerine dair, “Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 17/11/2022 – 01/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.” deniliyor. Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan şartlar ile kontenjan dağılımı da Kayseri Üniversitesi resmi duyurusunda yer alıyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

İLAN EDİLEN POZİSYONLAR VE ARANAN NİTELİKLER

POZİSYON / İLAN NONİTELİK KODU*ÖZEL KOŞUL
KODU**
ADETGÖREV YERİ
Büro Personeli
İlan No: 1001
40015001- 50024Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1002
40015001- 50041Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1003
40015001- 50031Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1004
40015001- 50111Ø   Sürekli Eğitim Merkezinde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1005
40655001- 5002-
5012
1Ø   Dış İlişkiler Ofisinde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1006
406250051Ø   Dış İlişkiler Ofisinde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1007
44195002-50141Ø   Hukuk Müşavirliğinde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1008
47535001- 50021Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1009
42755001- 50021Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1010
45035001- 50021Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1011
445950011Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1012
30035004- 5013-
5015
1Ø   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
bünyesinde görevlendirilecektir. (Sürekli işçilerin özlük işlerini yapmak üzere)
Büro Personeli
İlan No: 1013
317950011Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1014
323950161Ø   Basın Yayın Biriminde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1015
339550171Ø   Basın Yayın Biriminde görevlendirilecektir.
Büro Personeli
İlan No: 1016
20015001- 50022Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Teknisyen
İlan No: 1017
205150061Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
İlan No: 1018
20015007- 5008-
5009
3Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
İlan No: 1019
33895007- 50092Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir
Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)
İlan No: 1020
200150104Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.
Destek Personeli (Bulaşıkçı)
İlan No: 1021
200150101Ø   Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı ilçelerdeki kampüslerde görevlendirilecektir.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, ilanın ilk başvuru tarihi itibariyle aranan nitelik ve özel koşulları taşımak ve belgelendirmek.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan özel nitelikler, özel koşullar ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.
11- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.
12- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
13- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
14- Tüm pozisyonlar ilave şart; Son başvuru tarihi itibarıyla 45 (kırk beş) yaşını doldurmamış olmak.
15- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;
a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
b. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
ç. Başvuru sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek olup, 170 cm’den kısa boylu olmamak.
d. Kilosu, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamına göre; 15 kg’dan fazla, 13 kg’dan daha az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’dan fazla, 80-13=67’ten az olmaması gerekmektedir.)
e.5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak. Temel eğitim sonrası çalışma süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması, kimlik kartı süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olması ve valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.