METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMIMETEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı başvuruları sürüyor.

Sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri 18 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

MGM tarafından yapılan duyuruda, 22 sözleşmeli mühendis alımı yapılacağı, ilgili alımlara başvuruların e-Devlet üzerinden alınacağı aktarılmıştı.

BİNLERCE YENİ İŞ FIRSATINI TAKİP İÇİN KARİYER BANKASI MOBİL UYGULAMASINI İNDİR. ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLA.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımına dair , “Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Ek-1 listede belirtilen birimlere 2022-KPSS (B) grubu P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 22 (yirmi iki) sözleşmeli Mühendis alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Duyuruda başvuru yapmak isteyen adayların KPSS en az 50 puan şartını yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapılırken, adaylarda arancak özel ve genel şartlar şu şekilde sıralandı:

MGM PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 7. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 8. Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunun olumlu olması.
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 10. Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasında yer alan; ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

MGM PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

 1. Meteoroloji Mühendisliği Lisans programından mezun olmak.
  2.Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, EK-1 de yer alan pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.
  3.Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında Diğer Belgeleriniz aşaması altında bulunan Denklik Gösterir Belge alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 2. Sağlık bakımından Mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
 3. 2022 yılı KPSS Lisans P3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

Başvuru süreci ve diğer detaylara kurum resmi sayfasından erişim sağlayabilirsin.