İMMİB-BASVURU-SARTLARİİMMİB-BASVURU-SARTLARİ

İMMİB personel alımı başvuruları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan duyuruda uzman yardımcısı ve idari memur alımı yapılacağı kaydedildi. Söz konusu alım için 28 kontenjan ayrıldığı belirtildi. İmmib personel alımı başvuruları 11 Kasım‘da başladı. İşlemler 12 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek. Başvurular belirtilen adrese şahsen ya da son başvuru tarihine kadar posta yoluyla yapılıyor. Başvuracak adayların belirtilen başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

En az lise mezunu, KPSS şartsız memur ve sözleşmeli personel alımlarından anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını TIKLA ve ÜCRETSİZ İNDİR.

İMMİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Uzman Yardımcısı için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo1’de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1’de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; İdari Memur için üniversitelerin dört yıllık Fakültelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
 5. 01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
 6. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 8. Uzman Yardımcısı ile İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
 9. TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 10. Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce ve/veya Tablo 1’de belirtilen yabancı dillerden birinden, 2020,2021 veya 2022 yıllarında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 puan ve üzeri almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)
 11. Uzman Yardımcılığı ile İdari Memur kadrosu için 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri almış olmak.

UNVANBÖLÜMÖĞRENİM SÜRESİPUAN TÜRÜALINACAK PERSONEL SAYISIYABANCI DİL BİLGİSİ
    Uzman Yardımcısıİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi​, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi4 YILKPSS P311    İngilizce
Kimya Mühendisliği4 YILKPSS P13
İstatistik-Ekonometri4 YILKPSS P131
İşletme 4 YILKPSS P241
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri4 YILKPSS P391
 İdari Memurİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi​, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi4 YILKPSS P311

Diğer ayrıntılara https://immib.org.tr/tr/personel-alimi-yarisma-sinavi-ilani adresinden erişebilirsin.

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL