Kpss en az 65 puan ile personel alımıKpss en az 65 puan ile personel alımı

Abdullah Gül Üniversitesi’ne KPSS en az 65 puan ile personel alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

Üniversite rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi alımı yapılacağına dair duyur geçtiğimiz gün yayımlanmıştı. İlgili duyuruda söz konusu alıma başvuru yapmak isteyen adayların en az ortaöğretim mezunu olması gerektiği kaydedilirken, KPSS en az 65 puan şartını da yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru işlemleri Kariyer Kapısı üzerinden yapılıyor.

Bugün THY, Türkiye Petrolleri , Çevre Bakanlığı personel alımı duyuruları yayımlandı. Youtube üzerinden Kariyer Bankası’na abone olarak, bu tür haberlere anında erişebilirsin. TIKLA VE ABONE OL

Alımla ilgili duyuruda hangi ifadelere yer veriliyor?

AGÜ KPSS En Az 65 Puan ile PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
6. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış beş (65) puanı bulunmak. (Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.)
7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.e/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TÜM DETAYLAR İÇİN https://kariyerbankasi.net/abdullah-gul-universitesi-temizlik-gorevlisi-alimi-yapacak/ adresini ziyaret et.