temizlik görevlisi alımıtemizlik görevlisi alımı

Abdullah Gül Üniversitesi Temizlik Görevlisi alımı duyurusu yayımlandı.

Yayımlanan duyuruda üniversiteye erkek temizlik görevlisi alımı yapılacağı belirtiliyor.

Temizlik görevlisi alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az ortaöğretim mezunu olması gerektiği kaydedilirken , adaylarda aranan nitelikler, “Ortaöğretim Kurumlarının (Lise) herhangi bir programından mezun olmak. Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. (Alınacak personel açık ve kapalı alanlardaki temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır.)” olarak açıklanıyor.

YENİ İŞÇİ ALIMI DUYURULARINI TAKİP İÇİN TIKLA VE KATILMA İSTEĞİ GÖNDER.

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN BAŞVURU YAPMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış beş (65) puanı bulunmak. (Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Söz konusu alım için başvurular sadece kariyer kapısı üzerinden olacak. Alıma dair,”aşvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 24.10.2022–07.11.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.” denildi.