Uşak Üniversitesi 55 Personel Alımı Yapacak. Resmi Gazete'de ve Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanan duyurulara göre, Uşak Üniversitesine büro personeli, spor uzmanı, tekniker(kimya, bilgisayar), teknisyen(elektrik-elektronik, inşaat, bilişim, mobilya), sağlık teknikeri( tıbbi laboratuvar, ağız ve diş sağlığı), koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli(hizmetli, aşçı) ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapacak.

Uşak Üniversitesi 55 Personel Alımı Yapacak.

Resmi Gazete’de ve Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyurulara göre, Uşak Üniversitesine büro personeli, spor uzmanı, tekniker(kimya, bilgisayar), teknisyen(elektrik-elektronik, inşaat, bilişim, mobilya), sağlık teknikeri( tıbbi laboratuvar, ağız ve diş sağlığı), koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli(hizmetli, aşçı) ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapacak.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

Uşak Üniversitesi Personel Alımı Şartları

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
3- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecek, sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro ünvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması yapılmayacaktır.
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir. Birden fazla
kadroya başvuru yapanların tespiti halinde, tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan numarasının karşısında yer alan aranılan
niteliklerin ve genel şartların (mezuniyet, KPSS puanı, yaş şartı, cinsiyet, istenen
ünvanlar için deneyim şartı, vb.) tamamını taşıyor olması, istenilen sertifika ve diğer
belgelerin ilan tarihinden önce alınmış ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
8- Tüm pozisyonlar için (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç); Son başvuru tarihi
itibarıyla 40 (kırk) yaşını doldurmamış olmak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 35
yaşını doldurmamış olmak.
9- Yapılacak görev gereği Üniversitemizin il/ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde,
kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli
olmamak. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır. (Tüm ünvanlar için geçerlidir.)
10- Başvuruda bulunan adayların e- Devlet üzerinden alınan karekodlu SGK Tescil ve
Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi belgesinde bulunan meslek kodunun ilanda
belirtilen tecrübe niteliğine uyumlu olması şarttır.
11- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
12- Üniversitemiz ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Uşak Üniversitesi personel alımı
Uşak Üniversitesi personel alımı
Uşak Üniversitesi

Kontenjan dağılımın devamına aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Uşak Üniversitesi personel alımı başvuruları 29 Mart-19 Nisan 2024 tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Tüm detaylara aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET