Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 Personel Alımı Yapacak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu ilan sayfasında yayımlanan duyuruda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına sistem programcısı-çözümleyici, programcı büro personeli ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 20 Kasım itibarıyla başladığı kaydedildi.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 Personel Alımı Yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu ilan sayfasında yayımlanan duyuruda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına sistem programcısı-çözümleyici, programcı büro personeli ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 20 Kasım itibarıyla başladığı kaydedildi.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINI TAKİP İÇİN TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Alımı Şartları

Genel Şartlar

1) Türk vatandaşı olmak.

2) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal feshedilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
5) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
6) Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması gerekmektedir.
7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmaması gerekmektedir.(Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9) İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme veya güncelleme hakkına sahiptir.
10) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre ilgili kişinin sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

1) İlan edilen pozisyonlar için gerekli öğrenim şartını taşımak.
2) Bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı KPSS puanı geçerli olmak üzere alım yapılacak pozisyonlar için belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almak.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

Başvuru Yeri

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı personel alımı başvuruları 1 Aralık 2023 tarihine kadar Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA) adresine posta ile gönderilmek veya şahsen başvuru yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapacaklardır. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.Başvuru formunu hatalı dolduranların, eksik ya da hatalı bilgi/belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

KARİYERBANKASİ.NET 

%d blogcu bunu beğendi: