Amasya Üniversitesi 11 Personel Alımı Yapacak. Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanan duyuruda, Amasya Üniversitesine mühendis, spor uzmanı, büro personeli, destek personeli, teknisyen ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacağı aktarıldı.Başvurular 20 Kasım itibarıyla başladı.İşte şartlar ve başvuru detayları...

Amasya Üniversitesi 11 Personel Alımı Yapacak.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruda, Amasya Üniversitesine mühendis, spor uzmanı, büro personeli, destek personeli, teknisyen ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacağı aktarıldı.Başvurular 20 Kasım itibarıyla başladı.İşte şartlar ve başvuru detayları…

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINI TAKİP İÇİN TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.

Amasya Üniversitesi Personel Alımı Şartları

 1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 2. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 5. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (04.12.1988 doğumlu vesonrası olanlar başvurabilir.)
 6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolmak.
 7. Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 , Ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93 ,Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
 8. Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarcaonaylanmış olmak.
 9. KPSS’de yüksek puan almış olmak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonayerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilenşartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerinegetirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
 11. İdare, ihtiyaca binaen İl ve İlçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapmahakkına sahiptir.
 12. İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 13. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiğiveya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, yerine ilan edilen yedekadaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
 14. Kurum ilan tarihinden itibaren bir yıl içerisinde herhangi bir nedenle boşalanpozisyonlara yeniden ilana çıkarak atama yapabilecektir.
 15. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindekitutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayıbir hak iddia edemeyecektir.
 16. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Bu kişilerekurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.
 17. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara müracaat tarihi itibariyle sahip olmak.
 18. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 19. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 20. Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan,mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 21. Atamalar, adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinin olumlu olması şartı ile yapılacaktır.
Amasya Üniversitesi personel alımı
Amasya Üniversitesi personel

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Amasya Üniversitesi personel alımı başvuruları 20 Kasım-4 Aralık 2023 tarihleri arasında, adayların https://pdb.amasya.edu.tr/ adresinde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alıp imzalayarak istenilen belgelerle birlikte, Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET 

%d blogcu bunu beğendi: