Türk-Alman Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. İlgili alım duyurusuna göre, Türk-Alman Üniversitesine antrenör, büro personeli, tekniker, teknisyen, destek personeli( temizlik görevlisi, şoför) ünvanlarında sözleşmeli personel alınacak.

Türk-Alman Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. İlgili alım duyurusuna göre, Türk-Alman Üniversitesine antrenör, büro personeli, tekniker, teknisyen, destek personeli( temizlik görevlisi, şoför) ünvanlarında sözleşmeli personel alınacak.

Kamuya memur, işçi ve sözleşmeli personel alımlarını takip için tıkla ücretsiz indir.

Türk-Alman Üniversitesi Personel Alımı Şartları

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
  2. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
  3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
  5. Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış,muaf veya tecil ettirmiş olmak).
  6. Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
  7. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Türk-Alman Üniversitesi personel alımı başvuruları 20 Kasım-4 Aralık 2023 tarihleri arasında Türk-Alman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı internet sayfası www.pdb.tau.edu.tr de ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece birine başvuru yapabilirler.

KARİYERBANKASİ.NET 

%d blogcu bunu beğendi: