Tefenni Belediyesi memur alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlana duyuruya göre, Tefenni Belediye Başkanlığına 4 memur alımı yapılacağı aktarıldı. Başvuruların 6 Temmuz-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.Tefenni Belediyesi memur alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlana duyuruya göre, Tefenni Belediye Başkanlığına 4 memur alımı yapılacağı aktarıldı. Başvuruların 6 Temmuz-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Tefenni Belediyesi memur alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlana duyuruya göre, Tefenni Belediye Başkanlığına 4 memur alımı yapılacağı aktarıldı. Başvuruların 6 Temmuz-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Belediye personel alımlarından anında haberdar olmak için tıkla ücretsiz indir.

TEFENNİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Genel Şartları

İlan edilen İtfaiye Eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesi ile 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Başvuru İçin Özel Şartlar;

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Tefenni belediyesi memur alımı

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Adaylar yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 06.07.2023 – 10.07.2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.30 arasında) Tefenni Belediye Başkanlığı (Yokuş Mah. Burdur Cad. No: 2 Tefenni / Burdur) Yazı İşleri Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabileceklerdir.

  1. İtfaiye eri kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Tefenni Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
  2. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3. Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Tüm detaylara aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

KARİYERBANKASİ.NET