İnönü Üniversitesi 29 tıbbi sekreter alımı yapacak. Resmi Gazete'nin 26 Mayıs tarihinde yayımlanan duyuruda, Üniversiteye tıbbi sekreter alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 26 Mayıs itibariyle alınacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.İnönü Üniversitesi 29 tıbbi sekreter alımı yapacak. Resmi Gazete'nin 26 Mayıs tarihinde yayımlanan duyuruda, Üniversiteye tıbbi sekreter alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 26 Mayıs itibariyle alınacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

İnönü Üniversitesi 29 tıbbi sekreter alımı yapacak. Resmi Gazete’nin 26 Mayıs tarihinde yayımlanan duyuruda, Üniversiteye tıbbi sekreter alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 26 Mayıs itibariyle alınacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların belirtilen şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINI TAKİP İÇİN TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ SEKRETER ALIMI ŞARTLARI

1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla başvuruda bulunulan sözleşmeli personel pozisyonunda 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

İnönü Üniversitesi tıbbi sekreter

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

İnönü Üniversitesi tıbbi sekreter alımı başvuruları 26 Mayıs-9 Haziran 2023 tarihleri arasında, istenilen belgelerle birlikte Üniversitesin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacağı aktarıldı.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Başvuru Dilekçesi
2. e-Devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Yerleştirme sonuçları ilan tarihinin son başvuru gününden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır. Sonuçların açıklanması tebligat mahiyetinde olacaktır.

NOT: İptal edilen 12.05.2023 tarihli sözleşmeli personel alım ilanına bu alanda başvuru yapan adayların başvuruları geçerli sayılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET