taşeron son dakikataşeron son dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde taşeron kadro açıklamaları art arda geldi. İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, kamudaki sözleşmeli personelin kadro sürecinde taşeronların kapsam dışı bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Bu tür haberleri takip için Ücretsiz Kariyer Bankası abonesi olmayı unutma. TIKLA ve abone ol.

696 sayılı KYK ile taşeronda kadroya alınanlar arasında kitlerdeki çalışanların kapsam dışı kaldığını belirten Samsun Milletvekili, ayrıca çok sayıda personelin düzenleme sonrasında mağdur olduğunu söyledi. Yaşar şu ifadeleri kullandı:

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde taşeron ve sözleşmeli olarak görev yapan personel sayısı her geçen gün artmaktadır. Sadece Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde 4 bin çalışan var. İnşaat mühendisleri, harita mühendisleri, kalite kontrol mühendisleri, peyzaj kontrol mühendisleri, inşaat teknikerleri, harita teknikerleri, bilgisayar ve elektrik, elektronik teknikerleri bu kapsamda çalışmalarına devam ediyorlar; geceleri yok, gündüzleri yok, kurumda çalışan teknik personelle aynı işi yapmış olmalarına rağmen maalesef eşit ücret konusunda sıkıntıları var, kadroya geçme konusunda sıkıntıları var. Her birinizin zaten mail adreslerine son bir ay içerisinde yüzlerce mail gelmiştir bunların kadroya geçmesiyle ilgili. Bunların hepsi aynı işi yapıyor -ben de teknik bir insan olarak- aynı şartlarda, aynı işi yapan insanların farklı ücret alması veya birisinin sözleşmeli, birisinin kadrolu olması düşünülemez.

KGM BÜNYESİNDEKİ PERSONEL DE KAPSAM DIŞI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron olarak görev yapan personelin bir kısmı daimî kadroya geçmiştir fakat o dönemde Hükûmet tarafından belirlenen şartları taşımayan taşeron işçileri daimî kadroya alınmamıştır. Bu personeller taşeron olarak Bakanlık bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı şekilde bugün oluşturduğunuz ihale yöntemi dolayısıyla yapılan işlerin hemen yanı başında müşavir şirketler var yani bu işin denetimi ile hak edişleri dâhil, kalitesini takip eden müşavir firmalar var. Bunlarda da çalışan teknik personel sözleşmeye geçmeyi uzun yıllardan beri istiyor maalesef, onlar da bu sıkıntılarının giderilmesini istiyorlar. Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli görevlerde bulunan bu personel maalesef kapsam dışıdır. Aynı şekilde, bunlar tayin ve atama konusunda sorun yaşıyorlar, eş durumundan tayinde bile. Maalesef bulundukları yapı itibarıyla eş durumundan tayin isteyemiyorlar, atama konusunda yapabilecekleri bir şey yok. Çalışma koşulları başta olmak üzere maalesef aynı iş yerinde aynı standartlarda çalışmalarına rağmen düşük ücretlerle çalışıyorlar.

BUNLARLA İLGİLİ SOMUT ADIM ATILMALI

Bugün Parlamentoda yeterli çoğunluk yok ama değerli arkadaşlar, bu, inanıyoruz ki ülkemiz için önemli bir sorun. Sadece şunu söyleyeyim: Elemandan bahsederken sanki Türkiye’nin hep işçi açığı varmış gibi düşünüyorsunuz, hâlbuki binlerce teknik eleman bugün mezun, üniversite kapılarında işsizlik ordusu içerisinde yerlerini alıyorlar. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz şartlarda muhakkak bunların kadroya geçmesi lazım; eşit şartlarda, liyakat esaslarına göre aynı ücreti almaları gerekiyor. Masanın bir başında oturanın ücreti X, öbürünün Y olması mümkün değil. Biz artık bununla ilgili bazı adımların somut olarak atılmasını istiyoruz.

BİNLERCE TAŞERON GÖREV YAPIYOR

Yine, aynı şekilde, yerel yönetimlerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde, Sağlık Bakanlığında, Tarım Bakanlığında, Enerji Bakanlığında, PTT bünyesinde binlerce personel taşeron olarak görev yapmakta. Pek çok sosyal haktan da yoksun olarak kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışan taşeron personelin sorunlarının çözümü ve daimî kadroya geçme konusunda talepte bulunmaktadır. 90 bin taşeron işçiye kadro verileceğini söylüyorsunuz fakat maalesef, bu bir türlü gerçekleşmiyor. Ha bire seçim vaadi şeklinde uzun uzun vaatlerde bulunuyorsunuz, diğer alanlarda olduğu gibi. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi konusunda da maalesef somut adımlar atılamıyor. Bizi arayanlar sizleri de arıyordur, sizlerden de yardım istiyordur; bu, toplumun ortak meselesi. Önemli değil, bizim gündeme getirmemiz sizi rahatsız ediyorsa buyurun, siz bunu gündem getirin biz de parti olarak buna olumlu oy vereceğimizi, olumlu bakacağımızı, her türlü katkıyı sağlayacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER İŞ BULMAKTA SIKINTI YAŞIYOR

Zaman zaman işte “Biz sizin kıymetinizi bilemedik -sağlık sektöründen, tarım sektöründen insanlara- sizin hakkınız ödenmez.” dediniz, gerçekten insanların hakkını ödemediniz. Bu şartlar altında hayatiyetlerine devam etmeleri mümkün değil. Parlamento olarak ortak problem konusunda, ortak sorunlar konusunda birlikte hareket edebiliriz, bu, kamunun gerçekten kanayan bir yarası. Özellikle teknik elemanların işsizliğine diyecek bir şey yok sayın vekilim, her biri bugün üniversitelerden mezun oluyorlar ama Ramazan Hocam, iş konusunda ciddi problem var. Teknik elemanların işe alımlarında -gerek KİT’lerde gerekse devletin farklı kurumlarında- muhakkak bunlarla ilgili de kadroların açılması lazım. Sınırlı kadrolar var, sınırlı kadrolarla bunların iş bulması mümkün değil. Zaten işsizlik oranlarına da baktığınız zaman özellikle üniversiteli gençler bulma konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyor.