Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 66 Personel Alımı Yapacak. Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanan duyuruda, Süleyman Demirel Üniversitesine (SDÜ) hemşire, sağlık teknikeri)tıbbi sekreter), koruma ve güvenlik görevlisi(silahlı-silahsız), destek personeli(aşçılık, duvarcı, boyacı) ünvanlarında sözleşmeli personel alımı için başvuruların 3 Nisan itibarıyla alınacağı aktarıldı. İşte şartlar ve kontenjan dağılımı...

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 66 Personel Alımı Yapacak.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruda, Süleyman Demirel Üniversitesine (SDÜ) hemşire, sağlık teknikeri)tıbbi sekreter), koruma ve güvenlik görevlisi(silahlı-silahsız), destek personeli(aşçılık, duvarcı, boyacı) ünvanlarında sözleşmeli personel alımı için başvuruların 3 Nisan itibarıyla alınacağı aktarıldı. İşte şartlar ve kontenjan dağılımı…

Kamuya KPSS ve KPSS şartsız işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarını takip için tıkla ücretsiz indir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı Şartları

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3-Adayın başvurduğu pozisyon niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
4-Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5-Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6-Tercih edilecek pozisyon için belirlenen özel şartları taşıyor olmak.
7-İlgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve vardiyalı çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
8-Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme
aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Kontenjan Dağılımı ve Özel Şartlar

sdü personel alımı
Süleyman Demirel üniversitesi personel alımı
Süleyman Demirel üniversitesi

Başvuru Tarihleri ve Yeri

SDÜ personel alımı başvuruları 3 Nisan-19 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden “Süleyman Demirel Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvuralar kabul edilmeyecektir.Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona müracaat eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Tüm detaylara aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET