İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. ilgili alım duyurusunda, Bakırçay Üniversitesine büro personeli, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli(bahçıvan) ünvanlarında personel alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 3 Nisan-17 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacağı kaydedildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. ilgili alım duyurusunda, Bakırçay Üniversitesine büro personeli, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli(bahçıvan) ünvanlarında personel alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 3 Nisan-17 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacağı kaydedildi.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Personel Alımı Şartları

Başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki tabloda belirtilen özel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranır.
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (KPSS-2022) birine girmiş ve bu sınavların birinden en az 55 puan almış olmaları gerekir.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.
6- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.
7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
8- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
10- Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

izmir bakırçay üniversitesi personel alımı

Başvuru Yeri

İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alımı başvuruları belirtilen tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, Kaynaklar Caddesi Seyrek, Menemen, İZMİR adresine ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile kargo, posta, faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET