Sayıştay personel alımıSayıştay personel alımı

Sayıştay Başkanlığı bilişim personeli alımı başvuruları devam ediyor. Sözleşmeli personel alımı için 15 Kasım‘da başlayan başvurular, 30 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. İşlemler Sayıştay Başkanlığı adresine şahsen veya 30 Kasım 2022 tarihinde Başkanlığa ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılıyor. Postalardaki gecikmeler ve diğer nedenlerle son başvuru tarihinden sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği kaydedildi. Başvuracak adayların genel şartların yanı sıra, belirtilen özel şartları da taşıyor olmaları gerekmektedir.

En az lise mezunu KPSS ve KPSS şartsız memur ve sözleşmeli personel alımlarından anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını TIKLA ve ÜCRETSİZ İNDİR. Personel alımları cebine gelsin!

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a)   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c)   (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

d)   Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; b. ve c.  maddelerinde belirtilen bölümlerinden mezun olduktan sonra bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e)   Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f)   Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

⦁ Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı (A Grubu) (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
⦁ Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği, Ağ veya Sistem Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
⦁ Aşağıdaki maddelerden en az dört (4) tanesini karşıladığını belgelemek:
⦁ Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)
⦁ Cisco Certified Security Professional (CCNP)
⦁ Certified Ethical Hacker (CEH)
⦁ Offensive Security Certified Professional (OSCP)
⦁ GIAC Penetration Tester (GPEN)
⦁ Linux Professional Institute LPIC-2/3

⦁ Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri, yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konuları ile Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ En az 1000 aktif kullanıcıya sahip ve aşağıda belirtilen çözümler ve konularda;
⦁ SIEM- Security Information and Event Management,
⦁ DLP- Data Loss Prevention,
⦁ NAC- Network Access Controller,
⦁ ADC- Uygulama Sunum Denetleme işlemi,
⦁ E-mail Gateway, E-mail Security,
⦁ Son Kullanıcı Güvenlik Sistemleri (Anti-virüs /Anti-Spam, Malware, Zeroday Exploit),
⦁ Load Balancer – Yük Dengeleme,
⦁ WAF – Web Application Firewall,
⦁ Network Güvenliği- kablolu ve kablosuz ağlarda güvenlik,
⦁ Aktif Dizin Güvenliği,
⦁ PAM – Privileged Access Management,
⦁ Microsoft ve Linux Server işletim sistemi güvenliği,
⦁ Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
⦁ DNS Güvenliği,
⦁ Erişim Yönetim Sistemi Yönetimi -APM – (Access Policy Management),
⦁ DOS/DDOS – Denial of Service / Distribute Denial of Service,
⦁ SOAR (Security Orchestration Automation and Responce),
⦁ ZTNA – Zero Trust Client System Model,
⦁ Cluster yapıda çalışan güvenlik cihazlarının (Firewall, IPS/IDS vb.) bakımı, yapılandırılması, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Zafiyet testi araçlarından (Nessus, Acunetix, Netsparker, Fortify, Sonarqube, vb.) en az ikisini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
⦁ ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, KVKK ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, Tcpdump, Netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
⦁ Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
⦁ Adli Bilişim hakkında bilgi sahibi olmak,
Tercihen;
⦁ ISO/IEC 27001- Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
⦁ Arista Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
⦁ Juniper Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
⦁ Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

⦁ Ağ ve Güvenlik Uzmanı (B Grubu) (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
⦁ Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Ağ Güvenliği Uzmanı (Network Security Admin) veya Ağ Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
⦁ Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konuları ile Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Aşağıdaki ağ ve güvenlik çözümleri ve konularında;
⦁ SIEM- Security Information and Event Management,
⦁ DLP- Veri sınıflandırması ve verinin korunması,
⦁ NAC- Network Access Controller,
⦁ ADC- Uygulama Sunum Denetleme işlemi,
⦁ Email Gateway, Email Security,
⦁ Antivirüs /Antispam, Malware, Zeroday exploit,
⦁ Yük Dengeleme (Load Balancer) sistemleri,
⦁ Web Uygulama Güvenlik Duvarı (Web Application Firewall -WAF),
⦁ Network Güvenliği- Kablolu ve Kablosuz Ağlarda Güvenlik,
⦁ Aktif Dizin Güvenliği,
⦁ Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management- PAM)
⦁ Microsoft ve Linux Server İşletim Sistemi Güvenliği,
⦁ DNS Güvenliği,
⦁ Erişim Yönetim Sistemi Yönetimi -APM – (Access Policy Management),
⦁ DOS/DDOS,
⦁ Cluster yapıda çalışan güvenlik cihazlarının (Firewall, IPS/IDS vb.) bakımı, yapılandırılması, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında bilgi sahibi olmak,
⦁ Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, Tcpdump, Netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Güvenlik sistemleri alanında aşağıdaki maddelerden en az üç tanesini karşıladığını belgelemek;
⦁ Check Point Certified Security Expert (CCSE),
⦁ Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator (PCNSA)
⦁ Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE)
⦁ Cisco Certified Network Associate R&S (CCNA R&S) veya Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)
⦁ Zafiyet testi ve kod analizi araçlarından (Nessus, Acunetix, Netsparker, Fortify, Sonarqube, vb.) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
⦁ ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, KVKK konularında bilgi sahibi olmak, Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Tercihen, ISO/IEC 27001- Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
⦁ Tercihen, Arista Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
⦁ Tercihen, Juniper Networks cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
⦁ Tercihen, Adli Bilişim hakkında bilgi sahibi olmak,
⦁ Tercihen, Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak.
⦁ Kıdemli Sistem Uzmanı (B Grubu) (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
⦁ Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Sistem Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
⦁ Microsoft Certified Solutions Expert 2016 (MCSE 2016) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
⦁ VMware Certified Professional (VCP6) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,
⦁ VMware sunucu sanallaştırma kurulum, yapılandırma, yönetim ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,
⦁ Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
⦁ Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hâkim olmak, kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
⦁ Active Directory güvenliği hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
⦁ İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, SCCM, SCOM, hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmak, yönetimini yapabilmek,
⦁ İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
⦁ Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak,
⦁ Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
⦁ Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Huawei, Netapp) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak.
⦁ Microsoft IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimi ve clustered IIS sunucularının kurulumu ve performans ayarları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ NGINX Load Balancer kurulumu ve performans ayarları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak
⦁ Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Solar Winds, PRTG, Nagios, Zabbix vb. performans ve izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak.
⦁ Load Balancer (Yük Dengeleme) ve Web Application Firewall (WAF) konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Replication, Backup ve Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,
⦁ Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış olmak,
⦁ Tercihen aşağıda belirtilen açık kaynak platformlar ve alt yapı göç işlemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak;
⦁ Sanallaştırma Sistemi,
⦁ İzleme ve Müdahale Sistemi,
⦁ Log Toplama Sistemi,
⦁ Yük Dengeleme Sistemi,
⦁ Dosya Paylaşım Sistemi.

⦁ Sistem Uzmanı (C Grubu) (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
⦁ Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Sistem Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
⦁ VMware sunucu sanallaştırma kurulum, yapılandırma, yönetim ve bakımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hâkim olmak, kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Microsoft Windows Sunucularında (2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme, yapılandırma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, SCCM, SCOM, hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, yapılandırma ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.
⦁ Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Replication, Backup ve Recovery konularında tecrübe sahibi olmak,
⦁ Kurumsal dosya yönetim ve paylaşım sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

⦁ Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (C Grubu) (1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
⦁ Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (üç bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Yazılım Geliştirici olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
⦁ J2EE, Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, Spring Boot, Spring MVC, Spring Data JPA veya benzerlerini kullanmış olmak,
⦁ VueJS, AngularJS, React konularından en az birinde tecrübe sahibi olmak,
⦁ İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Servis tabanlı mimariler (SOAP, REST, JSON) ve REST mikro servisler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ HTML5, CSS, Bootstrap, JQuery ve UML konularında tecrübe sahibi olmak,
⦁ Eclipse, STS veya NetBeans uygulama geliştirme araçlarından birinde çalışmış olmak,
⦁ Versiyonlama araçlarından (Git, TFS, SVN) en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Tercihen mobil platformlar için (Android, IOS ) uygulama geliştirmiş olmak,
⦁ Tercihen JUnit test framework’ünde tecrübe sahibi olmak.

⦁ Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (B Grubu) (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
⦁ Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5(beş) yıl Veri Tabanı Uzmanı/Yöneticisi/Mühendisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
⦁ Veri tabanı güvenlik duvarı (IBM Guardium veya Oracle Audit Vault Database Firewall) ürünlerinin kurulumu, yönetimi hakkında bilgi sahibi olduğunu belgelemek,
⦁ Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde en az 5 (beş) yıl veri tabanı yöneticisi olarak çalışmış olmak,
⦁ Oracle 12c (RAC) ve daha üstü sürümlerde veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve yönetimine hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
⦁ Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance /SQL Tuning, PL/SQL ve RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
⦁ Oracle veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
⦁ Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusuna hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
⦁ Oracle upgrade ve patching konusunda hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
⦁ Oracle Exadata mimarisi, performans, bakım konularında konusuna hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,
⦁ MS SQL Server Always On yapısında veri tabanı yöneticiliği konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
⦁ PostgreSQL veri tabanı yöneticiliği konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
⦁ Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Big Data konusunda bilgi sahibi olmak,
⦁ Tercihen Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliştirmiş olmak,
⦁ Tercihen Oracle OCP sertifikasına sahip olmak.

⦁ İş Zekâsı Uzmanı (C Grubu) (1 Kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
⦁ En az 1000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3(üç) yıl İş Zekâsı Uzmanı/Mühendisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek,
⦁ Veri ambarı modelleme mantığına hâkim ve en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
⦁ Oracle BI, IBM Cognos, PowerBI vb. iş zekâsı platformlarından herhangi birinde analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,
⦁ Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Oracle Business Intelligence Enterprise Edition Visual Analyser /Analytic üzerinde Rapor, Dashboard geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Oracle ODI kullanarak ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Oracle Business Intelligence yetki kontrolleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Tercihen Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux, CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
⦁ Tercihen Oracle Business Intelligence Foundation Suite 11g Essentials sertifikasına sahip olmak,
⦁ Tercihen MCSA: SQL Server BI Development, MCSA: Machine Learning, Oracle BI Sertifikalarından birine sahip olmak.

İSTENİLEN BELGELER

⦁ Başvuru Formu, (Başvuru Formunun doldurulması zorunlu olup, tercihte bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Birden fazla grup ve pozisyona başvuru ile başvuru formu gönderenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.) (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)
⦁ KPSS sonuç belgesi,
⦁ Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi.)
⦁ Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği, (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
⦁ Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge, (Transkript belgesi kabul edilecektir.)
⦁ Genel şartların (d) bendinde yer alan mesleki tecrübeyi gösterir belge. Başvurduğu hizmet grubuna ait iş tecrübesini gösteren Hizmet Belgesi (kamu kesiminde geçen hizmetler için) veya SGK Prim Ödeme Belgesi, (özel sektörde çalışmış olanlar için)
⦁ Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş,
⦁ Özel Şartlarda istenilen sertifikalar ile tecrübeyi gösteren belgeler,
⦁ Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,
⦁ Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
⦁ Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,
(e-Devlet üzerinden alınabilmektedir.)

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sayıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 15 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Personel alımı duyurusunda ilgili başvuru sürecine dair, “İlanda belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 15.11.2022 tarihinden 30.11.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar “T.C. Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.” denildi.

Başvuru sürecine dair tüm detaylar için resmi sitesini https://www.sayistay.gov.tr/duyuru/563-sozlesmeli-bilisim-personeli-alimi ziyaret edebilirsiniz.

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL