Sahil Güvenlik Komutanlığı 31 İşçi Alımı Başvuruları Başlıyor.İlgili alım duyurusuna göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığına armadör işçisi, ısıtma ve sıhhi tesisat(boru tesisatçısı- gemi), elektrikçi(gemi), elektronik teknisyeni, hidrolikçi( gemi), izolasyoncu(gemi), kaynakçı, mekaniker-deniz motorları, tekne ustası(polyester), sac işçisi, soğutma ve iklimlendirme sistemleri teknisyeni, tesviyeci, tornacı(torna tezgahı operatörü) ünvanlarında sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 31 İşçi Alımı Başvuruları Başlıyor.

İlgili alım duyurusuna göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı, Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığına armadör işçisi, ısıtma ve sıhhi tesisat(boru tesisatçısı- gemi), elektrikçi(gemi), elektronik teknisyeni, hidrolikçi( gemi), izolasyoncu(gemi), kaynakçı, mekaniker-deniz motorları, tekne ustası(polyester), sac işçisi, soğutma ve iklimlendirme sistemleri teknisyeni, tesviyeci, tornacı(torna tezgahı operatörü) ünvanlarında sürekli işçi alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir.

Polis, Bekçi, Astsubay alımlarından anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.

Sahil Güvenlik İşçi Alımı Şartları

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.
3- Adayların son başvuru tarihi itibariyle ilanda yer alan iş gücü taleplerinin karşılarında belirtilen okul bölümlerinin birinden mezun olması veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen ustalık belgelerinin birine sahip olması ve belirtilen diğer özel şartları sağlaması gerekmektedir. (Ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir.) Hâlihazırda Örgün Öğretime Devam Edenler Başvuruda Bulunamaz.
4- Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Mersin ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini Mersin’e taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
5- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Sahil Güvenlik Akdeniz Onarım Destek Komutanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyenler, sınava katılmayanlar, işi reddedenler veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.(Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.)
6- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. İşe gönderme öncelik hakkından yararlanacak adaylar, durumlarını daha önce çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belge ile ispat etmek zorundadırlar. Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeni ile takdire layık görülenler Kuvvet komutanlığı için asgari Tugay Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
7- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8- Askerliği ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak.)
9- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

10- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
11- Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
12- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
13- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
14- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı işçi alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı işçi alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığı

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Sahil Güvenlik Komutanlığı işçi alımı başvuruları 1 Nisan-5 Nisan 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru ekranı açılınca bildirimle haberdar olmak için tıkla ücretsiz indir.

Özel şartlar ve diğer detaylara aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET