Sağlık Bakanlığı personel alımı duyurusu yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlana duyuruya göre, Sağlık Bakanlığına kameraman, büro personeli, programcı ve diğer teknik hizmet personeli(grafiker) ünvanlarında olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı duyurusu yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlana duyuruya göre, Sağlık Bakanlığına kameraman, büro personeli, programcı ve diğer teknik hizmet personeli(grafiker) ünvanlarında olmak üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların genel şartların yanı sıra, özel şartları da taşıması gerekmektedir.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINI TAKİP İÇİN TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Şartları

A) Genel Şartlar:
1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 ve daha sonra doğmuş olanlar).

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
5) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

6) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

B) Özel Şartlar:
Büro Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

  • Son başvuru tarihi itibarıyla Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,
  • 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. 

Kameraman pozisyonuna başvurabilmek için;

  • Son başvuru tarihi itibarıyla Radyo, Sinema ve Televizyon; Radyo, Televizyon ve Sinema; Radyo-Televizyon, Sinema; Radyo, TV ve Sinema; Radyo-TV-Sinema; Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar, Radyo ve Televizyon, Radyo-TV, Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema-TV, Sinema-TV Fotoğraf veya Sinema-TV-Fotoğraf, Sinema ve Dijital Medya lisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,
  •  Son başvuru tarihi itibarıyla kamu ya da özel sektördeki ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman ve/veya kameraman yardımcısı (Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından tanımlanmış olan Türk Meslekler Sözlüğü’nde yer alan meslek kodlarından belirlenecektir.) olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek.

Diğer Teknik Hizmet Personeli (Grafiker) pozisyonuna başvurabilmek için;

  • Son başvuru tarihi itibarıyla Grafik, Grafik Sanatlar, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım, Grafik Resimleme ve Baskı lisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,
  • 2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Programcı pozisyonuna başvurabilmek için;

  • Son başvuru tarihi itibarıyla Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının birinden mezun olmak,
  •  En az D düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak,
  •  2022 yılı KPSS B grubu (KPSS) P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 20 Kasım-24 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Sağlık Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyeceği aktarıldı.

KARİYERBANKASİ.NET 

%d blogcu bunu beğendi: