Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı için başvuru işlemleri sürüyor. Başvuru şartları ve başvuru bilgilerine dair detaylar bu haberimizde yer alıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı için başvuru işlemleri sürüyor. Başvuru şartları ve başvuru bilgilerine dair detaylar bu haberimizde yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruya göre, Afyon Kocatepe Üniversitesine büro personeli, destek personeli(hizmetli), tekniker ve teknisyen ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 21 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Başvuru yapacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra, özel şartları da taşıması gerekmektedir.

Kamuya KPSS ve KPSS şartsız işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarını takip için tıkla ücretsiz indir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Alımı Şartları

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
e) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
g) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı bulunmamak.
2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda belirtilen özel şartlar da aranır:
a) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
b) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak.
c) Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde (ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmiş ise; fesih tarihinden itibaren bir (1) yıllık süreyi geçirmiş olmak.
3- Başvuracak adaylarda ilgili 2022 yılına ait KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2022 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı başvuruları 21 Kasım 2023 tarihinde sona erecek.4-B iş talep formu Afyon Kocatepe Üniversitesi https://aku.edu.tr web sayfasındaki sözleşmeli personel ilanına giriş yapılan kısımdan temin edilecektir.

Başvuru Adresi; Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Ģahsen veya posta yolu ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Mail yoluyla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET 

%d blogcu bunu beğendi: