Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli İşçi Yedek Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru Yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından yayımlanan duyuruda, “Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” olmak üzere 10.900 sürekli işçi alımı kapsamında, kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahiplerinin alınacağı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı 10.900 Sürekli İşçi Yedek Alımı Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru Yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından yayımlanan duyuruda, “Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” olmak üzere 10.900 sürekli işçi alımı kapsamında, kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahiplerinin alınacağı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı sayfasından yayımlanan resmi duyuruda aşağıdaki ifadeler yer aldı:

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında“Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Klinik Destek Elemanı (Hastane), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi” mesleklerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 10.900 kadro için “25-26 Nisan 2023 tarihlerinde noter huzurunda kura çekilmiş, kura sonuçları Bakanlığımızca ilan edilmiştir. Kura sonucuna göre, asıl olarak yerleşen hak sahiplerinden; istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler, başvuru yapmayanlar; başvuru yaptığı halde atama şartlarını taşımayanlar, ataması yapılıp göreve başlamayanlar (Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atama şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ile İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan sırasıyla yedek hak sahipleri alınacağı 27.04.2023 tarihli ilanımızda duyurulmuştur.

Bu kapsamda asıl hak sahiplerinden boş kalan kontenjanlara sırası ile yedek hak sahipleri alınacaktır. Yedek hak sahipleri hakkında işlemler aşağıda belirtilen şekilde yapılacak olup;

1-Sürekli işçi yedek olarak yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 26 Mart – 16 Nisan 2024 tarihleri arasında Ek-1 de belirtilen belgelerle birlikte yedek olarak yerleşmeye hak kazandıkları il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde; halen askerde olmaları sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların ise askerlik görevine devam ettiklerini belgelendirmeleri halinde, 16 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

3-Başvurular, yerleşenlerden istenen Ek-1 deki belgeler, 22 Mart 2023 tarihinde https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanan Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.900 Sürekli İşçi Alımı İlanı’nda yer alan Açıklamalar, Başvuru Şartları ve ekte bulunan Meslek, Öğrenim Durumu ve Özel Şartlar dikkate alınarak değerlendirilecektir.

4-Adayların başvurularına esas alınan belgeleri Bakanlığımıza gönderilmeyecek olup İl Sağlık Müdürlüklerince kişiler adına oluşturulacak özlük dosyasında muhafaza edilecektir.

5-İlgili komisyonlarca atama şartlarını taşımadığı tespit edilenlere, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sağlık Bakanlığı Sürekli İşçi Yedek Alımı Başvuru Şartları

1-22.03.2023 tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve daha sonraki doğumlular kabul edilecektir.)

2-27.03.2023 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3-Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) 27.03.2023 tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere bu tarih itibariyle sahip olmak.

4-Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi

10.900 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURASINDA ASIL OLARAK YERLEŞENLERDEN İSTENEN BELGELER
(EK-1)

1-Açıktan Atama Başvuru Formu, (Tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurularak imzalanacaktır.)

2-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (Erkek hak sahipleri için e-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir.)

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da kabul edilecektir.)

4-Mal Bildirimi Formu. (El yazısı ile doldurulup imzalanarak kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)

5-Öğrenim durumuna ait belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

6-e-Devlet internet adresinden (https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit-belgesi- sorgulama) alınacak Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi. Bu belgenin incelenmesi neticesinde, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı aldığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

• Adaylardan istenen belgelerin suretlerinin verilmesi halinde, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.

Kaynak gösterilmeden kopyalanan haberler için uyarı yapılmadan yasal süreç başlatılacaktır.

KARİYERBANKASİ.NET