lise ve ön lisans mezunu personel alımılise ve ön lisans mezunu personel alımı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne lise ve ön lisans mezunu personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine en az ortaöğretim mezunlarından sözleşmeli personel alımı yapılacağına ilişkin duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yayımlanan duyuruda ilgili alım için başvuruların 17 Ekim tarihinde başlayacağı 31 Ekim’de sona ereceğine yer verilirken, adayların başvurularını üniversite rektörlüğüne şahsen yapacağı kaydedildi.

YENİ İLANLARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

Hangi unvanlarda alım yapılıyor?

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne büro personeli, şoför, temizlik görevlisi ve teknisyen unvanlarında alım yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar genel şartların yanı sıra unvanlara göre belirlenen özel şartları da yerine getirmeliler. 

Duyuruya göre genel şartlar ise şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
2- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Öğrenim durumu ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP93; ortaöğretim (lise ve

dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar için KPSSP94 puan türü esas alınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi

nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak.

5- “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca çalıştırılacağı birime göre yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.