MGM sözleşmeli personel alımı yapacakMGM sözleşmeli personel alımı yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS B grubu puan sıralaması dikkate alınarak yazılı ve sözlü sınav olmadan en az 60 puan almış adaylardan arasından 36 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Yeni iş haberleri için kariyerbankasi.net‘in sosyal medya hesabını takip et. Takip isteği için TIKLA.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Büro Personeli, Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

PERSONEL ALIM İÇİN BAŞVURU GENEL ŞARTLAR

 • Aranan pozisyonlar için başvuracak adayların aşağıdaki şartları yerine getirmiş olması gerekiyor.
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Görevini devamlı yerine getirirken herhangi bir sağlık sorununun olmaması,
 • Başvuracak erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmaması, askerlik çağına gelmiş ise yapmış ya da erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Son başvuru tarihini takriben 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa beli; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal suçlar veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Herhangi bir kurumdan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Başvuracak adayların durumunun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasında yer alan, ‘’Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’ hükmüne uygun olması.

ÖZEL ŞARTLAR

 • Büro Personeli için herhangi bir Önlisans programından mezun olmak,
 • 2020 KPSS B grubu puan türü ve KPSS Önlisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için herhangi bir Önlisans programından mezun olmak,
 • 2020 KPSS B grubu puan türü ve KPSS Önlisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak,
 • Başvuracak adayların cinsiyetinin erkek olması,
 • Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşıyor olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibariyle, geçerlilik süresinin bitmesine en az 6 ay kalmış olması şartıyla özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak( silahlı ibareli),
 • 170 cm’den kısa boylu olmamak,
 • Boy ölçüsü ve kilo arasındaki fark 15’ten fazla, 13’ten az olmamak ( Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla,80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)
 • Görevini yerine getirilmesine engel olacak fiziki ve zihinsel engeli bulunmamak,
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,
 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda ve radar sahalarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
 • Destek Personeli için herhangi bir ortaöğretim ( Lise veya dengi okul) mezunu olmak,
 • 2020 KPSS B grubu puan türü ve KPSS Ortaöğretim P94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
 • Başvuru tarihinin son günü itibari ile 35 yaşından gün almamış olmak.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Meteorloji Genel Müdürlüğü Personel alımı yapıyor.
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alım ilanı için başvurular 05.10.2022 tarihinde başlamış olup, 14.10.2022 tarihinde son bulacaktır. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden (http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacaktır.
 • Başvuruda istenilen şartlar (KPSS puanı, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimlik bilgileri) e-Devlet üzerinden ilgili kurumlar temin edecek, adaylardan başvuru sırasında bu belgeler istenmeyecektir. Eğer belgeler ve bilgiler sistemde yüklü değil ve hatalı ise, başvuru yapmadan önce düzeltmeleri ve güncellemeleri gerekmektedir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi kontenjanı için adaylar, başvuru yaparken boy ve kilo bilgisini ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Ataması yapılacak olan adaylar belirtilen sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekkülü bir hastaneden alacakları sağlık raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili daha fazla bilgi için e-Devlet resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.