Marmara Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlanan duyuruda, Üniversiteye 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 5 Haziran itibariyle alınacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların belirtilen genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Marmara Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruda, Üniversiteye 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 5 Haziran itibariyle alınacağı kaydedildi. Başvuru yapacak adayların belirtilen genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Yeni işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarından anında haberdar olmak için TIKLA İNDİR.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden,
fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren
bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki
katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) (Mülga: RG-2/5/2012-28280)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.
2) Kamu kurum ve kuruluşları birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) İlan edilen pozisyonlara başvurularda adayın hangi unvana başvurduğunu beyan etmesi gerekmektedir.
b) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf veya 1 yıl süre ile ertelemiş olmak.

Marmara Üniversitesi personel alımı

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Marmara Üniversitesi personel alımı başvuruları 5 Haziran-19 Haziran 2023 tarihleri arasında Üniversitesin basvuru.marmara.edu.tr adresi üzerinden online olarak yapılacağı kaydedildi.

Tüm detaylar için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsin.

KARİYERBANKASİ.NET 

%d blogcu bunu beğendi: