Dicle Üniversitesi 32 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Üniversiteye destek personeli, sağlık teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında olmak üzere personel alınacak. Başvurular 5 Haziran-18 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapacak adayların belirtilen başvuru şartlarını dikkatle incelemesi gerekmektedir.Dicle Üniversitesi 32 personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Üniversiteye destek personeli, sağlık teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında olmak üzere personel alınacak. Başvurular 5 Haziran-18 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapacak adayların belirtilen başvuru şartlarını dikkatle incelemesi gerekmektedir.

Dicle Üniversitesi 32 personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Üniversiteye destek personeli, sağlık teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında olmak üzere personel alınacak. Başvurular 5 Haziran-18 Haziran 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru yapacak adayların belirtilen başvuru şartlarını dikkatle incelemesi gerekmektedir.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)

yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. 8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) 12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.
14-Üniversitemiz yayımlanan ilanı iptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.
15-İlan tarihinden önce alınan sertifikalar kabul edilecek olup, ilan tarihi itibariyle ve sonrası alınacak sertifikalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Dicle Üniversitesi personel alımı başvuru işlemleri Üniversitenin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacağı aktarıldı.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1-Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün sisteme eklenmesi,
3-İstenilen alanda diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sisteme eklenmesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul

edilecektir.)
4- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise e-devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.
6-Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa sertifikaların eklenmesi.
7-Koruma ve güvenlik görevlisi için özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi,
8- Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Ustalık/Kalfalık Belgesinin eklenmesi.

KARİYERBANKASİ.NET