İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü personel alımı duyurusu Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlandı. 10 Mayıs tarihli yayımlanan duyuruda, hemşire, diğer sağlık personeli(odyolog), diyetisyen, röntgen teknisyeni, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri(tıbbi sekreter),fizyoterapist, eczacı, teknisyen, tekniker, şoför, büro personeli, destek personeli unvanlarında 61 sözleşmeli personel alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 10 Mayıs itibariyle alınacağı kaydedildi.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü personel alımı duyurusu Cumhurbaşkanlığı SBB'de yayımlandı. 10 Mayıs tarihli yayımlanan duyuruda, hemşire, diğer sağlık personeli(odyolog), diyetisyen, röntgen teknisyeni, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri(tıbbi sekreter),fizyoterapist, eczacı, teknisyen, tekniker, şoför, büro personeli, destek personeli unvanlarında 61 sözleşmeli personel alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 10 Mayıs itibariyle alınacağı kaydedildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü personel alımı duyurusu Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlandı. 10 Mayıs tarihli yayımlanan duyuruda, hemşire, diğer sağlık personeli(odyolog), diyetisyen, röntgen teknisyeni, psikolog, sağlık fizikçisi, sağlık teknikeri(tıbbi sekreter),fizyoterapist, eczacı, teknisyen, tekniker, şoför, büro personeli, destek personeli unvanlarında 61 sözleşmeli personel alımı yapılacağı aktarılırken, başvuruların 10 Mayıs itibariyle alınacağı kaydedildi.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA REKTÖRÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.

5-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
6- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

7-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
8- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
9- Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

10- Destek Personeli (Şoför) kadrosuna başvuru yapacaklar için ilan tarihi itibarıyla İstanbul (Anadolu) yakasında ikamet ediyor olmak.

* Veteriner Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hayvan Hastanesine alınacak kadro pozisyonları için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu, hayvan fobisi, hayvan alerjisi ve benzeri engelleri bulunmadığına dair beyan alınacak olup herhangi bir hayvan alejisi olmadığını hekim raporu ile belgelendirecektir.

** Eczacı kadrosu için “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanı arasında bulunduğundan KPSS puan şartı aranmamaktadır. Mülakat sonucuna göre atama yapılacaktır. (Mülakat tarihi ve yeri başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte https://personel.iuc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü personel alımı başvuruları 10 Mayıs- 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://personelbasvuru.iuc.edu.tr internet adresi üzerinden kayıt oluşturularak online olarak yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu (Başvuru no) belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kontenjan dağılımı ve diğer tüm detaylar için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsin.

KARİYERBANKASİ.NET