Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 24 adet sözleşmeli personel alınacaktır.1" ifadelerine yer verildi.Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 24 adet sözleşmeli personel alınacaktır.1" ifadelerine yer verildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi personel alımı duyurusu yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, “Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim için 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 24 adet sözleşmeli personel alınacaktır.1” ifadelerine yer verildi.

YENİ İŞÇİ, MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINI TAKİP İÇİN TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR.

Alım yapılacak pozisyonlar, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde bulunuyor. Başvurular, 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlayacak ve son başvuru tarihi 25 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Alımların KPSS (B) grubu puan sırasına göre yapılacağını ve adayların gerekli koşulları sağlaması halinde değerlendirileceği kaydedildi.Adayların, ilgili bölümler için belirlenen şartları karşılaması ve ilana belirtilen tarihler arasında başvuruda bulunması gerekiyor.

AĞRI İBRAHM ÇEÇEN ÜNİVERİSTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

– GENEL ŞARTLAR:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 3. 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engelolabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 4. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvurudabulunamaz.
 5. Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağınagelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
 6. 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
 7. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,
 8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenlerhizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 11. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI

1-Adaylar başvuru evraklarını ilanın Resmî Gazete ‘de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. Adaylar;

 1. Adaylar tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
 2. Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 3. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

KARİYERBANKASİ.NET