şoför alımışoför alımı

Isparta Büyükkabaca Belediyesi şoför alımı yapılacak.

Belediyenin personel alımı yapacağına dair duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan duyuruda şoför alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise mezunu, D sınıfı sürücü belgesine sahip olması, KPSS en az 70 puan şartını yerine getiriyor olması gerektiği kaydedildi. Duyuruda başvuru yapmak isteyen adayların ayrıca genel şartları ve diğer detayları da dikkatle incelemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Youtube üzerinden Kariyer Bankası’na abone olarak, bu tür haberlere anında erişebilirsin. TIKLA VE ABONE OL

Buna göre şoför alımı için başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak şartlar şu şekilde:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
 • işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLARI

 • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
 • öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonnun nitelik kısmında belirtilen en az (D) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru formuna ve diğer ayrıntılara belediyenin resmi sayfasından erişim sağlanabiliyor.