hsk memur alımıhsk memur alımı

HSK en az lise mezunu memur alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar belli oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’na en az lise mezunlarından memur alımı (VHKİ) için başvuru şartları ve tarihleri belli oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun resmi sayfasından yapılan duyuruda, kuruma KPSS ve diğer şartları yerine getiren adaylardan sözlü sınavla VHKİ alımı yapılacağı, ilgili alım için başvuruların 7 Kasım 2022 ile 11 Kasım tarihleri arasında alınacağı belirtiliyor.

HSK en az lise mezunu memur alımı başvuruları şahsen yapılıyor.

BEKÇİ, POLİS, ASKERİ PERSONEL, MEMUR, ÖZEL SEKTÖR İŞ HABERLERİ YAYINLANDI. TÜM HABERLER İÇİN TIKLA.

Başvuru işlemlerine dair yayımlanan resmi açıklamada, “Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2022 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı İş Talep Formu”nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA) Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvurular 07/11/2022 tarihinde başlayıp, 11/11/2022 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Yapılacak sınav uygulama sınavı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer veriliyor.

HSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
  • Türk vatandaşı olmak,
  • Son başvuru günü olan 11/11/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
  • Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.