hazine ve maliye bakanlığıhazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 25 stajyer muhasebat kontrolörü alımı yapılacak. İlgili alıma dair ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan duyuruda, “Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 25 (Yirmibeş) Stajyer Muhasebat Kontrolörü kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacaktır.” ifadelerine yer verilirken, giriş sınavının 28-29 Ocak 2023 tarihlerinde Ankara’da uygulanacağı aktarıldı.

YENİ MEMUR ALIMI DUYURULARINI TAKİP İÇİN TIKLA VE İNDİR.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT KONTROLÖRÜ BAŞVURU ŞARTLARI

Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.
Giriş sınavı şartları:
Stajyer Muhasebat Kontrolörlüğü Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi

23/12/2022 itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iktisadi ve idarî bilimler, siyasal bilgiler, iktisat,

işletme, hukuk fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 veya 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını (KPSS) KPSSP48 puan türünden en az 80 (Seksen) puana sahip olmak,

ç) Giriş Sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

d) Daha önce giriş sınavına en fazla iki kez katılmış olmak,
e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN , NASIL YAPILACAK?

Sınav başvuruları 12 Aralık ile 23 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurulara dair yapılan açıklamada, “Adaylar başvurularını 12/12/2022 – 23/12/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacaklardır. Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.” deniliyor.