HSK memur alımı kpssHSK memur alımı kpss

Hakimler ve Savcılar Kurulu VHKİ alımı için başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak KPSS şartı ve diğer şartlar açıklandı.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULUNA MEMUR ALIMINDA KPSS ŞARTI

HSK’ya yeni alımlar için başvurular 7 Kasım ile 11 Kasım tarihleri arasında şahsen yapılacak. Söz konusu alıma başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra en KPSS şartı en az 70 puan.

Adayların 36 yaşından gün almamış olması, en az lise mezunu olması gibi şartlara da haiz olması lazım.

YENİ MEMUR ALIMI HABERLERİNİ KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

HSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI DUYURULDU

Buna göre HSK memur alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Son başvuru günü olan 11/11/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,
8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

TÜM DETAYLAR İÇİN https://kariyerbankasi.net/hakimler-ve-savcilar-kurulu-veri-hazirlama-ve-kontrol-isletmeni-aliyor/ adresini ziyaret edebilirsin.