personel alımıpersonel alımı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi en az ön lisans mezunu büro personeli alımı ve destek personeli alımlarında başvuru süreci sona eriyor. 14 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan büro personeli alımı ve destek personeli alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar 28 Ekim 2022 mesai bitiminden önce işlemlerini tamamlamak durumundalar. Üniversite rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu alım için başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra unvanlara göre belirlenen özel şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Youtube üzerinden Kariyer Bankası’na abone olarak, bu tür haberlere anında erişebilirsin. TIKLA VE ABONE OL

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Buna göre adaylarda aranacak genel şartlar ve özel şartlar şu şekilde:

  • Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
  • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  • Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
  • 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve KPSSP93 alanında ilanda belirtilen taban puan ve üstünde bir puana sahip olmak.

Adaylar, Başvuru sırasında gerekli belgeler, atama sürecine dair detaylar ve daha fazlasını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi resmi sayfasından öğrenebilirler.