en az lise mezunu temizlik görevlisien az lise mezunu temizlik görevlisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temizlik Görevlisi Alımı Başvuruları devam ediyor.

Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sayfasından yapılan resmi duyuruda bakanlığa sözleşmeli destek personeli (Temizlik görevlisi) alımı yapılacağı belirtilmiş, ilgili alım için 69 sözleşmeli personel kontenjan ayrıldığı kaydedilmişti.

Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü sayfasından yapılan bilgilendirmede, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere KPSS P94 puanına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında (69) adet sözleşmeli destek personeli (Temizlik Personeli) alınacaktır.” denilirken, ilgili alıma başvuruların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sayfası üzerinden alınacağı vurgulandı.

Yeni memur alımı, personel alımı haberleri için https://www.youtube.com/channel/UCbkYisVcH3uFxS-f-gLJRwA Kariyer Bankası youtube hesabına abone ol.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sayfası üzerinden yapılan resmi açıklamada ise alıma dair şu bilgilendirmeye yer veriliyor:

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
Bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
3. Yerleştirme işlemi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.  
4. Başvurma genel ve özel şartlar ile yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, ayrıca aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Adayların genel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.
Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. Sağlık bakımından destek personeli (temizlik personeli) olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
3. KPSS’ye girmiş ve (2020-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre KPSS P94 puanı almış olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Başvurular e-Devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 26/10/2022 -05/11/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adaylar; söz konusu bilgilerinde eksiklik olmaları halinde başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri sistemde bulunmayanların ise mezuniyet belgelerini/diplomalarını başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
4. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını ibraz edebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumundan onaylı hizmet belgesini almaları ve başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
5. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
7. Adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.