temizlik gorevlisi alımıtemizlik gorevlisi alımı

Abdullah Gül Üniversitesi’ne en az lise mezunu temizlik görevlisi alımı için başvuru işlemleri devam ediyor.

Abdullah Gül Üniversitesi’nin resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede, en az ortaöğretim düzeyinden KPSS şartının arandığı temizlik görevlisi alımı için başvuru yapmak isteyen adayların ilgili KPSS‘den 65 puan şartını yerine getirmesi ve diğer şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

YENİ İŞÇİ ALIMI DUYURULARINI TAKİP İÇİN TIKLA VE KATILMA İSTEĞİ GÖNDER.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 24 Ekim 2022 tarihi itibariyle başlayan başvurular, 7 Kasım‘da son buluyor.

Temizlik görevlisi alımı başvuru şartları

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde sıralanıyor:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 • askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış beş (65) puanı bulunmak. (Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.