ailebakanlığıperosnelailebakanlığıperosnel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan sözleşmeli bilişim personeli alımı için 12 kontenjan açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere söz konusu pozisyona alım yapılmaktadır. Adayların başvurmak için belirtilen özel ve genel şartları taşıyor olması gerekmektedir. 12 sözleşmeli bilişim personeli için başvurular bugün başladı.
GÜNCEL MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL!

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular 17 Ekim 2022 tarihi başlamış olup, 31 Ekim 2022 tarihi 23:59’da sona erecektir. Başvurular e-Devlet internet sitesi üzerinden Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapılmaktadır. Posta yolu ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla pozisyon için başvuruda bulunabilmektedir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru özel şartları e -Devlet sitesi üzerinden Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Fotoğraflı özgeçmiş,
 • Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek
 • Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge,
 • • Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,
 • İstenilen hizmet süresinin tek bir belgeyle sağlanmaması halinde birden fazla belge sunulabilecektir.
 • GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),
 • ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.aile.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati, sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımına başvurmak için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KARİYERBANKASİ.NET -İSTANBUL