bilişim personeli alımıbilişim personeli alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bilişim personeli alımı yapılacağın Adair duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı. Duyuruda alım için 12 kontenjan ayrıldığı kaydedildi.

Duyuruya göre başvuru işlemleri 17 Ekim’de başlayacak , 31 Ekim’de sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

İLKOKUL, LİSE, ÖN LİSANS, LİSANS DÜZEYİNDEN YENİ İŞ HABERLERİ İÇİN TIKLA. 

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak şartlar ise şu şekilde sıralandı:

AİLE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını

geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

AİLE BAKANLĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

Bakanlığımız resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr), Kariyer Kapısı (www.kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanmaktadır.