İşaret dili Tercümanı Alımıİşaret dili Tercümanı Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 25 işaret dili tercümanı alınıyor.

Resmi sayfadan yapılan duyuruda 25 il için 25 işaret dili tercümanı alınacağı açıklandı.

Duyuruda söz konusu alım için başvuru yapmak isteyen adaylarda “Türk İşaret Dili Yeterlilik sınavından (TİDYES) en az 60 ve üzeri puan almış olmak,” şartının yanı sıra diğer genel ve özel şartların da aranacağı kaydedildi.

Yeni iş haberlerini takip etmek, polis, bekçi, memur, askeri personel alımları, özel sektör kariyer haberleri daha fazlasıyla ilgili duyurulara anında erişmek için TIKLA.

İŞARET DİLİ TERCÜMANI ALIMI İÇİN BAŞVURULAR HANGİ TARİHE KADAR SÜRECEK?

Başvurular 3 Ekim’de başladı, 21 Ekim’e kadar sürüyor. İşaret dili tercümanı alımı için başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor.

İŞARET DİLİ TERCÜMANI ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle en az ortaöğretim mezunu olmak,
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,
d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)