adalet bakanlığı kpss şartsız 500 personel alımıadalet bakanlığı kpss şartsız 500 personel alımı

Adalet Bakanlığı KPSS şartsız 500 personel alımı için başvuru sürecinde sona geliniyor…

ÖSYM üzerinden KPSS şartsız 500 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı sınavı için başvuru işlemlerinde son saatlere girildi.

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini bugün saat 23.59’a kadar ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla gerçekleştirebilecekler. 500 İcra Müdür ve Müdür yardımcısı alımı için sınavın 25 Aralık 2022 tarihinde uygulanması bekleniyor. Adalet Bakanlığı ve ÖSYM’nin resmi internet sayfalarından ilgili sınava dair tüm gelişmeler takip edilebiliyor.

KPSS ŞARTSIZ VE KPSS İLE YENİ PERSONEL ALIMLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA VE İNDİR.

KPSS ŞARTSIZ 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı KPSS şartsız 500 personel alımı için sınava başvuru yapmak isteyen adayların başvuru şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
  • Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
  • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.