966 SUBAY ALIMI966 SUBAY ALIMI

Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına 966 subay alımı için başvuru sürecinde son saatlere girildi. 24 Ekim’de başlayan subay alımı başvuru işlemleri 13 Kasım 2022 saat 23.59 itibariyle son bulacak. Adaylar, başvurularını MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığının resmi sayfasından e-Devlet şifreleriyle on-line şekilde yapabiliyor.

Başvuru yapmadan önce adayların başvuru genel ve özel şartlarını da barındıran kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor. Söz konusu alımda Kara Kuvvetleri Komutanlığına 859, Deniz Kuvvetleri’ne 48, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 59 subay kontenjanı ayrılmış durumda.

EN AZ LİSE MEZUNU, KPSS ŞARTSIZ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSOEL ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLA VE ÜCRETSİZ KATIL.

SUBAY ALIMI İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Başvuru kılavuzuna göre adaylarda aranacak genel şartlar ise şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1- 3)’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek adaylardan;

(1) 01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve

daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

(3) Öğrenimleriniyurtdışındatamamlayanlardan,mezunolduklarıprogramınTABLO(1- 3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara müracaat edecek adaylardan; 2021 veya 2022 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 70 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2020 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul edilmeyecektir)

(5) Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) İngilizce ve Almanca Öğretmenlikleri kadrolarına müracaat edecek adaylar için; KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2021-2022) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 75 not almış olanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notunadenk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(6) Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak KPSS P121-17 Lisans puanı en az 70 olanlar [Tablo (1)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121 puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],

(7) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) Mühendis kontenjanlarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar ve ilave olarak ingilizce yabancı dil sınavından en az 60 olanlar, (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları

Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(8) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) mühendis ve öğretmen kontenjanlarına [(Eğitim Bilimleri (Eğitim Uzmanı) (YÜKSEK LİSANS) ve İlahiyat sınıfı öğretmenler hariç] müracaat edecek adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4’lük not sisteminde) olanlar başvurabilecektir.(Mezun oldukları lisans dallarından yüksek lisans eğitimini bitirmiş olan adaylardan lisans mezuniyet akademik not ortalaması şartı aranmayacaktır.) (Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir),

(9) Tablo-3’deki Uçak Bakım ve Hava Savunma sınıflarına müracaat edecek adaylardan KPSS P3’den en az 70 alanlar arasından, öncelikli olarak ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde (2021-2022) yapılan İngilizce yabancı dil sınavından [(YDS/E-YDS) (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.en az 50 puanı olanlardan KPSS P3 puanı yüksek olandan başlamak üzere kontenjanın 10 katı olarak belirlenen çağrı listesine dahil edilecek, yabancı dil notu olan yeterli aday olmaması durumunda eksik kalan çağrı kontenjanı, yabancı dil notu olmayan ve en yüksek KPSS P3 puanı bulunan adaylardan başlayarak tamamlanacak, bu aşamada geçerli yabancı dil notu olmayan adaylar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) uyarınca asgari A2 (Pre-Intermediate) seviyesinde İngilizce yazılı sınava tabi tutulacak, bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan adaylar diğer seçim aşamalarına devam edecek, yazılı sınavdan taban puanı alamayan adayların bu iki sınıf tercihleri geçersiz sayılacaktır.

(10) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(11)Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(12)Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar) ve,

(13)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

(14) Tablo (1-3)’deki Öğretmen sınıfı İlahiyat branşı için yabancı dil şartı aranmayacaktır.

Başvuru resimli anlatım için TIKLA.

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 39 ve 11’inci maddelerinde düzenlenmiş olan,

  1. (I)  Türk vatandaşı olmak,
  2. (II)  Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı, sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

(V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

(VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

(VII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşısuçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri_tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(VIII) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(IX) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

(X) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

(XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

(XII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(XIII) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak [kontenjanlar Tablo (1-3)’ün ilgili satırında (erkek+kadın veya “ortak (kadın veya erkek olabilir)” kontenjan sayıları şeklinde) belirtilmiş olup MSB.lığınca ihtiyaç duyulması halinde kontenjanlarda değişiklik yapılabilecektir],

(XIV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

(XV) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Subay alımı başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme için MSB Personel Genel Müdürlüğü sayfasını ziyaret edebilirsiniz.