1870 astsubay alımı1870 astsubay alımı

MSB 1870 Astsubay alımı için başvurular sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri 2022 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay alımı ilanı geçtiğimiz gün yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 1870 Astsubay alımı için başvuruların 27 Kasım saat 23.59’a kadar alınacağı aktarılıyor.

MSB Astsubay alımları için başvurular Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Dairesi Başkanlığının resmi internet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekli.

Yeni alımları ve diğer haberleri takip için Kariyer Bankası’na abone ol. ABONELİK İÇİN TIKLA

Türk Silahlı Kuvvetleri 1870 Astsubay alımı yapıyor...

ASTSUBAY ALIMI İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1-3)’de gösterilen Kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan
erkek adaylardan;
(1) 01 Ocak 2022 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1997 ve daha sonraki doğumlular),
(b) Lisans (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil) düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki doğumlular),
(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak kabul edilmeyecektir.)
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ Butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar veya 2021 ve 2022 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek KPSS P3 puanı dikkate alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde geçerli olmayacak, 2020 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)

(5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

(6) Tablo-3’deki Uçak Bakım ve Hava Savunma sınıflarına müracaat edecek adaylardan KPSS P93 veya KPSS P3’den en az 60 alanlar arasından, öncelikli olarak ÖSYM tarafından son iki yıl içerisinde (2021-2022) yapılan İngilizce yabancı dil sınavından [(YDS/EYDS) (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.) Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav bilgileri sekmesinden “Sınav Bilgisi Ekle” butonuna tıklayarak, eşdeğerlilik notunu sisteme girecek ve “Dosya Yükleme Butonundan” sınav sonuç belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların sınav notu geçerli kabul edilmeyecektir.] en az 40 puanı olanlardan KPSS P3/P93 puanı yüksek olandan başlamak üzere kontenjanın 10 katı olarak belirlenen adaylar çağrı listesine dahil edilecek, yabancı dil notu olan yeterli aday olmaması durumunda eksik kalan çağrı kontenjanı, yabancı dil notu olmayan ve en yüksek KPSS P3/P93 puanı bulunan adaylardan başlayarak tamamlanacak, bu aşamada geçerli yabancı dil notu olmayan adaylar, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) uyarınca asgari A2 (Pre-Intermediate) seviyesinde İngilizce yazılı sınava tabi tutulacak, bu sınavdan 40 ve üzeri puan alan adaylar diğer seçim aşamalarına devam edecek, yazılı sınavdan taban puanı alamayan adayların bu iki sınıf tercihleri geçersiz sayılacaktır.
(7) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,
(8) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,
(9) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (ancak hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),
(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler başvurabilecektir.

Muvazzaf Astsubay Nedir?

Muvazzaf Astsubay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az iki yıl süreli
fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan
erkek adaylardan istihdam edilen astsubaylardır.

Muvazzaf astsubay aday adaylarından, MSB Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliğinde belirtilen tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler, muvazzaf astsubay adayı statüsünde “Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Astsubay Çavuş” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa gönderileceklerdir. Bu kapsamda, K.K.K. Piyade (Komando) branşına başvuran adaylar için “temine esas öncelikli şart komando temel eğitiminde başarılı olmak”tır. Tefrik edilecekleri komando temel eğitiminde başarılı olamayan adayların adaylıkları sonlandırılacak ve ilişikleri kesilecektir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

ASTSUBAY ALIMI KILAVUZU