İşçi Alımı Sonuçlarıİşçi Alımı Sonuçları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 sürekli işçi alımı sözlü sınav duyurusu yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının resmi internet sayfasından yapılan duyuruda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 43 sürekli işçi alımı için 20-21 Ekim tarihleri arasında uygulanan sözlü ve uygulamalı sınava ait sonuçların açıklandığı bildirildi.

YENİ İŞÇİ , ÖZEL SEKTÖR, KAMU HABERLERİ YAYIMLANDI. YOUTUBE ÜZERİNDEN KARİYERBANKASINI TAKİP İÇİN TIKLA VE ABONE OL.

Bakanlık duyurusunda, asıl olarak belirlenen adayların 4 Kasım 2022 tarihine kadar teslim etmesi gereken belgeleri Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği vurgulandı.

Duyuruda ayrıca şu ifadeler yer alıyor:

Bakanlığımız tarafından 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan 43 (Kırk üç) Sürekli İşçi Alımı Sözlü ve Sözlü/Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olan asıl ve yedek adayların listesi ekte yer almaktadır.

Listede asıl olarak belirlenen adayların atanmasına esas olmak üzere aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak dilekçe ekinde 04.11.2022 tarihi mesai bitimine kadar “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 Emek Çankaya / ANKARA” adresine şahsen veya gönderi (APS/Kargo/Posta olarak yapılacak müracaatlarda doğabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.

İSTENİLEN BELGELER:

  1. Dilekçe ,
  2. T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi,
  3. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği, www.turkiye.gov.tr e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu mezun belgesi).
  4. Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi,
  5. 3 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
  6. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,
  7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
  8. SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (E-devlet kapısı üzerinden barkodlu çıktı)

İlanen duyurulur.

Ek dosyalara ve diğer detaylara https://www.uab.gov.tr/duyurular/43-kirk-uc-surekli-isci-alimi-sozlu-ve-sozlu-uygulamali-sinav-sonucu-hakkinda-duyuru adresinden erişim sağlanabiliyor.